Rozumiem, że muszę określić szablon żądania dla bramy API, aby uzyskać dostęp do nagłówków żądań. Dokumenty bezserwerowe mówią:

„Bez serwera są dostarczane z następującymi domyślnymi szablonami żądań, których można użyć po wyjęciu z pudełka:”

Wygląda na to, że domyślne szablony zapewniają dostęp do tego, czego chcę (tj. nagłówków żądań), ale jak powiedzieć Serverless, aby ich używał?

0
Mike Conigliaro 5 listopad 2018, 23:13

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

„Domyślne szablony żądań, których możesz użyć po wyjęciu z pudełka” odnoszą się do integracji lambda, a nie „domyślnej” integracji, w której parametr pozostaje pusty. Jeśli nie zdefiniowano integracji, jest to integracja domyślna. Tak więc pod http dodaj "integration: lambda".

Jednak biorąc to pod uwagę, nadal powinieneś mieć dostęp do nagłówków, gdy nie określisz integracji.

Integracja Lambda
https://serverless.com /framework/docs/providers/aws/events/apigateway/#example-lambda-event-before-customization

functions:
 create:
  handler: posts.create
  events:
   - http:
     path: posts/create
     method: post
     integration: lambda

Domyślna integracja
https://serverless.com /framework/docs/providers/aws/events/apigateway/#example-lambda-proxy-event-default

functions:
 index:
  handler: handler.hello
  events:
   - http: GET hello
0
Jeremy Loss 6 listopad 2018, 05:26