Próbuję napisać kod, aby wyczyścić szablon. Mam problem, gdy próbuję wyczyścić selektor dat. Kod, który mam teraz, czyści selektor dat, ale usuwa również funkcję selektora dat. Kod znajduje się poniżej, z góry dzięki!

Dim StopDate As ContentControl
Dim StartDate As ContentControl

With ActiveDocument.ContentControls(1)
 .Type = wdContentControlText
 .Range.Text = ""
 .Type = wdContentControlDropdownList
End With

With ActiveDocument.ContentControls(2)
 .Type = wdContentControlText
 .Range.Text = ""
 .Type = wdContentControlDropdownList
End With
-1
Sidvi 9 listopad 2018, 13:03

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Ponieważ pracujesz z kontrolkami zawartości Date, powinieneś użyć funkcji wdContentControlDate. Na przykład:

With ActiveDocument
 With .ContentControls(1)
  .Type = wdContentControlText
  .Range.Text = ""
  .Type = wdContentControlDate
 End With

 With .ContentControls(2)
  .Type = wdContentControlText
  .Range.Text = ""
  .Type = wdContentControlDate
 End With
End With
1
macropod 10 listopad 2018, 13:52