Jak wciąć element listy wielowierszowej, tak aby desygnator, tak aby oba wiersze były wyrównane z lewej strony, a projektant (w tym przypadku d) znajdował się poza nimi po lewej stronie.

enter image description here

Wygląda to tak:

enter image description here

Próbowałem dwóch spacji na końcu pierwszej linii z przerwą, umieszczając
w miejscu, w którym chcę, aby nastąpiła przerwa, wcinając ręcznie, nic nie działa.

0
PruitIgoe 10 listopad 2018, 01:54

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Zamiast robić wcięcia ręcznie, po prostu pozwól linii działać na:

1. **Expired:** a post that was once live, but has been removed from the Suggested Library either manually by an admin, or reached its set expiration date

Jeśli musisz złamać wiersz ręcznie, wcinaj kolejne wiersze o cztery spacje, np.

1. **Expired:** a post that was once live,
    but has been removed from the Suggested
    Library either manually by an admin, or
    reached its set expiration date

Będzie to działać domyślnie w większości znanych mi implementacji Markdown, ale pamiętaj, że sam Markdown dotyczy tylko treści. Reguły prezentacji (np. CSS) mogą dodatkowo modyfikować prezentację, w tym wyrównanie list.

1
Chris 10 listopad 2018, 03:20