Używam wkwebview i ładuję adres URL w celu c. muszę pokazać wskaźnik aktywności przed załadowaniem wkwebview. czy istnieją metody delegowania dla wkwebview?

-(void)viewWillAppear:(BOOL)animated{
  UIActivityIndicatorView *spinner = [[UIActivityIndicatorView alloc] initWithActivityIndicatorStyle:UIActivityIndicatorViewStyleWhiteLarge];
  [spinner setCenter:CGPointMake(160,124)];
  [self.view addSubview:spinner];
  spinner.tag = 100;
  [spinner startAnimating];


  _homeWebView.opaque = true;
  // http://ispatialtec.com/birdathon.php
  _homeWebView.userInteractionEnabled = true;
  [_homeWebView loadRequest:[NSURLRequest requestWithURL:[NSURL URLWithString:@"http://www.adbirdathon.ae/Birdathon/index.html"]]];
  [spinner stopAnimating];
}
0
Manoj kumar 22 listopad 2018, 09:05

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Tak, istnieje metoda WKNavigationDelegate

- (void)webView:(WKWebView *)webView didFinishNavigation:(WKNavigation *)navigation

Więc usuń tam swój spinner.

1
trapper 23 listopad 2018, 04:27