W przykładzie prowadnicy sprężyny Spring-ws znajdują się następujące wiersze:

MessageDispatcherServlet servlet = new MessageDispatcherServlet();
servlet.setApplicationContext(applicationContext);
servlet.setTransformWsdlLocations(true);
ServletRegistrationBean bean = new ServletRegistrationBean();

return new ServletRegistrationBean(servlet, "/ws/*");

Otrzymuję następujący błąd

The constructor ServletRegistrationBean(MessageDispatcherServlet, String) is undefined

Jak mogę naprawić ten błąd?. Jakiej wersji Spring boot muszę użyć?

****EDYTOWANO

To jest plik pom.xml. Myślę, że to to samo co przewodnik. Pracuję z Eclipse.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
     xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>

  <groupId>org.springframework</groupId>
  <artifactId>gs-producing-web-service</artifactId>
  <version>0.1.0</version>

  <parent>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
    <version>2.0.5.RELEASE</version>
  </parent>

  <properties>
    <java.version>1.8</java.version>
  </properties>

  <dependencies>
    <!-- tag::springws[] -->
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-web-services</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>wsdl4j</groupId>
      <artifactId>wsdl4j</artifactId>
    </dependency>
    <!-- end::springws[] -->
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
      <scope>test</scope>
    </dependency>
  </dependencies>

  <build>
    <plugins>
      <plugin>
        <groupId>org.springframework.boot</groupId>
        <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
      </plugin>

      <!-- tag::xsd[] -->
      <plugin>
        <groupId>org.codehaus.mojo</groupId>
        <artifactId>jaxb2-maven-plugin</artifactId>
        <version>1.6</version>
        <executions>
          <execution>
            <id>xjc</id>
            <goals>
              <goal>xjc</goal>
            </goals>
          </execution>
        </executions>
        <configuration>
          <schemaDirectory>${project.basedir}/src/main/resources/</schemaDirectory>
          <outputDirectory>${project.basedir}/src/main/java</outputDirectory>
          <clearOutputDir>false</clearOutputDir>
        </configuration>
      </plugin>
      <!-- end::xsd[] -->
    </plugins>
  </build>

</project>

Klasa Java

import org.springframework.context.ApplicationContext;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.ws.config.annotation.EnableWs;
import org.springframework.ws.config.annotation.WsConfigurerAdapter;
import org.springframework.ws.transport.http.MessageDispatcherServlet;
import org.springframework.boot.web.servlet.ServletRegistrationBean;

@EnableWs
@Configuration
public class WebServiceConfig extends WsConfigurerAdapter{


    public ServletRegistrationBean messageDispatcherServlet(ApplicationContext applicationContext) {
      MessageDispatcherServlet servlet = new MessageDispatcherServlet();
      servlet.setApplicationContext(applicationContext);
      servlet.setTransformWsdlLocations(true);
      ServletRegistrationBean bean = new ServletRegistrationBean();

      return new ServletRegistrationBean(servlet, "/ws/*");


    }

Czy muszę dodawać zależności do pom.xml. Jaka jest zależność gdzie jest ServletRegistrationBean(servlet, "/ws/*");

1
Carlota 31 październik 2018, 19:41

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

MetricsServlet musi zaimplementować zależność javax.servlet.Servlet. Musisz mieć tę klasę w swoim projekcie/ścieżce zajęć. Aby to zrobić, zadeklaruj tę zależność maven:

<!-- https://mvnrepository.com/artifact/javax.servlet/servlet-api -->
<dependency>
  <groupId>javax.servlet</groupId>
  <artifactId>servlet-api</artifactId>
  <version>2.5</version>
  <scope>provided</scope>
</dependency>
0
Zeusox 31 październik 2018, 21:50