Próbowałem dowiedzieć się o specyfikatorze dostępu w c++, więc uzyskuję dostęp do publicznego i chronionego elementu członkowskiego z klasy bazowej i wykonałem funkcję add w klasie pochodnej, jak pokazano poniżej,

#include<iostream>
using namespace std;

class Base
{
  public:
    int a;
  protected:
    int b;
};

class Derived : public Base
{
  public:
    int sum;
    void add()
    {  
      a = 10;
      b = 20;
      sum = a + b;
    }
};


int main()
{
  Derived Obj;
  Obj.add;
  cout << "The sum : " << Obj.sum << "\n";
  return 0;
}  

Ale podczas kompilacji otrzymuję następujący komunikat o błędzie „instrukcja nie może rozwiązać adresu funkcji przeciążenia” czy ktoś może wyjaśnić, na czym polega błąd?

Z góry dziękuję

1
Jayakumar 14 listopad 2018, 08:12

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

W wywołaniu funkcji brakuje nawiasu w następującym wierszu:

Obj.add;

Powinno być: Obj.add();

2
P.W 14 listopad 2018, 08:15