Otrzymałem listę xml_data z przeanalizowanego dokumentu xml.

library(XML)
library(httr)

identifiant_du_document = "ark:/12148/bpt6k96718891"
base_request = "https://gallica.bnf.fr/services/Toc?ark=" 
api_request = paste0(base_request,identifiant_du_document)
get_volume1 <- GET(api_request)
doc<-xmlParse(get_volume1)
xml_data <- xmlToList(doc)

Załóżmy, że chcę odzyskać wszystkie przedmioty znajdujące się w głowej balisie. Mam tu na myśli:

xml_data$text$body$div0[[3]]$head
xml_data$text$body$div0[[4]]$head
xml_data$text$body$div0[[5]]$head
xml_data$text$body$div0[[6]]$head
xml_data$text$body$div0[[7]]$head

I tak dalej ....

0
hans glick 11 listopad 2018, 22:16

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź
library(xml2)
library(httr)

httr::GET(
 url = "https://gallica.bnf.fr/services/Toc",
 query = list(
  ark = "ark:/12148/bpt6k96718891"
 )
) -> res

doc <- xml_ns_strip(httr::content(res, as="parsed"))

xml_find_all(doc, ".//head") %>% 
 xml_text(trim=TRUE
## [1] "TABLE DES MATIÈRES." "DÉCEMBRE 1863."   "24 DÉCEMBRE."    "25 DÉCEMBRE."    
## [5] "26 DÉCEMBRE."    "27 DÉCEMBRE."    "28 DÉCEMBRE."    "29 DÉCEMBRE."    
## [9] "30 DÉCEMBRE."    "31 DÉCEMBRE."    "JANVIER 1864."    "1er JANVIER."    
## [13] "2 JANVIER."     "3 JANVIER."     "4 JANVIER."     "5 JANVIER."     
## [17] "6 JANVIER."     "7 JANVIER."     "8 JANVIER."     "9 JANVIER."     
## [21] "11 JANVIER."     "13 JANVIER."     "14 JANVIER."     "15 JANVIER."    
## [25] "16 JANVIER."     "17 JANVIER."     "18 JANVIER."     "19 JANVIER."    
## [29] "20 JANVIER."     "21 JANVIER."     "22 JANVIER."     "23 JANVIER."    
## [33] "24 JANVIER."     "25 JANVIER."     "26 JANVIER."     "27 JANVIER."    
## [37] "28 JANVIER."     "29 JANVIER."     "30 JANVIER."     "31 JANVIER."    
## [41] "FÉVRIER 1864"    "1er FÉVRIER."    "2 FÉVRIER."     "3 FÉVRIER."     
## [45] "4 FÉVRIER."     "5 FÉVRIER."     "6 FÉVRIER."     "7 FÉVRIER."     
## [49] "8 FÉVRIER."     "9 FÉVRIER."     "10 FÉVRIER."     "11 FÉVRIER."    
## [53] "12 FÉVRIER."     "13 FÉVRIER."     "15 FÉVRIER."     "16 FÉVRIER."    
## [57] "17 FÉVRIER."     "18 FÉVRIER."     "19 FÉVRIER."     "20 FÉVRIER."    
## [61] "21 FÉVRIER."    
1
hrbrmstr 11 listopad 2018, 23:07