Uruchamiam poniższy kod do pobierania indeksów dwóch liczb z listy wejściowej, których suma jest równa wartości docelowej.

import itertools

class Solution:
  def twoSum(self, nums, target):
    combs = set(itertools.combinations(enumerate(nums), 2))
    while combs:
      elem = combs.pop()
      if int(elem[0][1]) + int(elem[1][1]) == target:
        return [elem[0][0], elem[1][0]]

cls = Solution()
nums = [3,3]
lst = cls.twoSum(nums,6)
print(lst)

Działa dobrze, dopóki tablica wejściowa nie jest mała, ale kiedy rośnie do tysięcy, otrzymuję przekroczenie limitu pamięci. Uważam, że powinien istnieć inny zoptymalizowany sposób na zrobienie tego.

1
Neeraj Sharma 19 listopad 2018, 14:47

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Cóż, ponieważ nie możemy mieć tablicy/kolejnych bloków pamięci więcej niż 10^6 lub 10^7

Jeśli mamy wielowymiarowy rozmiar tablicy zmniejszy się do Matrix[1000][1000], aby uzyskać łącznie ~10^7 bloków

Itertools generują wszystkie możliwe pary, które mogą być wykładnicze, a przechowywanie ich w zestawie z pewnością przepełni się zarówno w czasie, jak i przestrzeni.

Rozwiązaniem byłoby więc ulepszenie algorytmu zarówno pod względem złożoności czasowej, jak i pamięciowej.

Jednym ze sposobów rozwiązania tego problemu jest haszowanie,

Podstawowa idea to A + B = target, gdzie A,B to elementy tablicy

Więc utrzymujemy tablicę haszującą z kluczem = element i wartością = indeks

I iterujemy, aby znaleźć, czy B = cel - A, jest obecny w tablicy, jeśli zostanie znaleziony, wypisujemy indeks (A,B)

class Solution:
  def twoSum(self, nums, target):
    hashtable = dict() # key = number , value = index
    n = len(nums)
    lst = []
    for i in range(n):

      if(hashtable.get(target-nums[i],None) is None):
      # not found so update the hashtable
        hashtable[nums[i]] = i
      else:
      # pair found
        lst.append((hashtable[target-nums[i]],i))

    return lst

cls = Solution()

nums = [3,3]
lst = cls.twoSum(nums,6)

print(lst)
0
itsjwala 19 listopad 2018, 15:27