Mam tę ramkę danych df

df

 col1             col2 
Engraulis encrasicolus    Engraulis encrasicolus 
Sardina pilchardus      Sardina pilchardus
Scomber spp          Scomber
Spicara            Spicara


class(df)
"factor"

Chciałbym wklejać litery „spp” w col2 za każdym razem, gdy występuje w col1 na przykład:

    col1             col2 
Engraulis encrasicolus    Engraulis encrasicolus 
Sardina pilchardus      Sardina pilchardus
Scomber spp          Scomber spp
Spicara            Spicara

Próbowałem z:

df.res <- ifelse(df$col1 %like% "spp"==T,
    paste("spp",collapse=NULL) %in% df$col2,df$col1)

Ale wynikiem jest podobna ramka danych df z ciągiem znaków i logiką wartości FALSE:

df.res         
"Engraulis encrasicolus"    
"Sardina pilchardus"     
"FALSE"        
"Spicara"    
0
skylobo 14 listopad 2018, 13:40

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Korzystanie z bazy R:

df.res <- ifelse(grepl("spp", df$col1),
         paste0(df$col2, " spp"), df$col2)

Lub jako dodatkowa kolumna w oryginalnej ramce danych:

df$col3 <- ifelse(grepl("spp", df$col1),
         paste0(df$col2, " spp"), df$col2)
1
Jay Achar 14 listopad 2018, 14:04