Mój plik wejściowy wygląda tak

in.txt

1 0 10

Gdzie każdy wiersz jest indywidualnym identyfikatorem struktury (dowolnym, nie oznacza kolejności przybycia), arrivalTime i burstTime

Chcę uzyskać dane wyjściowe takie jak poniżej po otrzymaniu danych wejściowych od użytkownika, którego algorytmu należy użyć.

Np. użytkownik wpisz FSCS następnie

S.algorithm: FCFS
Total 1 tasks are read

<system time 0> process 1 is running
<system time 1> process 1 is running
<system time 2> process 1 is running
<system time 3> process 1 is finished 

Jakakolwiek pomoc w rzeczywistym kodzie byłaby BARDZO mile widziana !!!

Moja praca jeszcze

  while (file)
{
  file >> temp.ID >> temp.arrivalTime >> temp.burstTime;
  d.push_back(temp);

  int i = 0, time = 0;
  while (i < d.size())
      {
        if (d[i].arrivalTime > time)
          cout << "Time " << time << "process is idle";

        time += d[i].arrivalTime;
        cout << "Time " << time << " Process " << d[i].ID << " is running" << endl;

        time += d[i].burstTime;

        i++;

      }

}

Wejście.txt.

1 0 5
2 5 8
3 9 6

Wynik

<system time <0> process 1 is running
<system time <1> process 1 is running
<system time <2> process 1 is running
<system time <3> process 1 is running
<system time <4> process 1 is running
<system time <5> process 1 finished
<system time <5> process 2 is running
<system time <6> process 2 is running
<system time <7> process 2 is running
<system time <8> process 2 is running
<system time <9> process 2 is running
<system time <10> process 2 is running
<system time <11> process 2 is running
<system time <12> process 2 is running
<system time <13> process 2 finished
<system time <13> process 3 is running
<system time <14> process 3 is running
<system time <15> process 3 finished
Press any key to continue . . .
0
user10177976 3 listopad 2018, 13:01

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Do obsługi plików użyj czegoś takiego

ifstream file("input.txt")

if(!file)
{
  std::cerr<<"Cannot open file"<<std::endl;
  exit(1);
}

myData temp;

while(file)
{
  file >> temp.Id >> temp.arrivalTime >> temp.burstTime;
  d.push_back(temp);
}


 int time,i;
 time = i = 0;
 while( i < d.size())
 {
  if( time < d[i].arrivalTime )
  {
     std::cout<<"<system time <"<<time<<"> system is idle"<<std::endl;
     time++;
  }
  else if( time < d[i].arrivalTime + d[i].burstTime )
  {
     std::cout<<"<system time <"<<time<<"> process "<<i<<" is running"<<std::endl;
     time++;
  }  
  else{
     std::cout<<"<system time <"<<time<<"> process "<<i<<" finished"<<std::endl;
     i++;
  }

 }

Edytować:

test.cpp

#include <iostream>                               
#include <fstream>                               
#include <vector>                                
#include <cstdlib>                               

using namespace std;                              
struct myData {                                 
  int Id;                                   
  int arrivalTime;                              
  int burstTime;                               
  int finishTime;                               
};                                       
int main()                                   
{                                        
ifstream file("input.txt");                           
vector<myData> d;                                
if(!file)                                    
{                                        
  std::cerr<<"Cannot open file"<<std::endl;                  
  exit(1);                                   
}                                        

myData temp;                                  
temp.finishTime = -1;                              
while(file)                                   
{                                        
  if(file.good())                               
    file >> temp.Id >> temp.arrivalTime >> temp.burstTime;         
  d.push_back(temp);                             
}                                        

 int time,i;                                  
 time = i = 0;                                 
 while( i < d.size() - 1 )                           
 {                                       
  if( time < d[i].arrivalTime )                        
  {                                      
     std::cout<<"<system time <"<<time<<"> system is idle"<<std::endl;     
     time++;                                
  }                                      
  else if( time < d[i].finishTime || d[i].finishTime==-1 )          
  {                                      
     if(d[i].finishTime == -1)                       
      d[i].finishTime = d[i].burstTime + time;              
     std::cout<<"<system time <"<<time<<"> process "<<i+1<<" is running"<<std::endl;
     time++;                                
  }                                      
  else{                                    
     std::cout<<"<system time <"<<time<<"> process "<<i+1<<" finished"<<std::endl;
     i++;                                 
  }                                      

 }                                       
}  

I input.txt 1 0 3

0
scipsycho 3 listopad 2018, 15:12