Chcę stworzyć prostą aplikację React z serwerem ekspresowym.

Mam skonfigurowany prosty serwer ekspresowy, taki jak poniżej.

package.json

{
 "name": "hometask1",
 "version": "1.0.0",
 "description": "",
 "main": "index.js",
 "scripts": {
  "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
 },
 "author": "",
 "license": "ISC",
 "dependencies": {
  "babel-core": "^6.26.3",
  "babel-loader": "^8.0.4",
  "babel-preset-env": "^1.7.0",
  "eslint": "^5.9.0",
  "eslint-loader": "^2.1.1",
  "express": "^4.16.4",
  "jest": "^23.6.0",
  "npm-run-all": "^4.1.3",
  "open": "0.0.5",
  "webpack": "^4.26.0",
  "webpack-dev-middleware": "^3.4.0",
  "webpack-hot-middleware": "^2.24.3"
 },
 "proxy": "http://localhost:3000/"
}

index.js

const express = require('express')
const app = express()
const port = 3000

//app.get('/', (req, res) => res.send('Hello World!'))

app.listen(port, () => console.log(`Listening on port ${port}!`))

app.get('/express_backend', (req, res) => {
  res.send({ express: 'YOUR EXPRESS BACKEND IS CONNECTED TO REACT' });
 });

Mam strukturę folderów jak:

projectfolder  
  node_modules
  index.html
  index.js
  package.json
  package-lock.json

Teraz chcę połączyć ten express.js z moją aplikacją React. Poniżej znajduje się moja aplikacja Reaguj. (nie chcę używać aplikacji create-react)

index.html

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Hello React</title>
  <script src="https://unpkg.com/react@16/umd/react.development.js"></script>
  <script src="https://unpkg.com/react-dom@16/umd/react-dom.development.js"></script>
  <script src="https://unpkg.com/babel-standalone@6.15.0/babel.min.js"></script>
</head>
<body>
  <div id="root"></div>
</body>
<script type="text/babel">

  var helloWorld = React.createElement("h1", {}, 'Hello World!');

  class HelloWorld extends React.Component {
    render () {
      return (
          <h1>Hello World!</h1>
        )
    }
  }

  const container = React.createElement("div", {}, helloWorld, <HelloWorld /> ); 

  ReactDOM.render(container, document.getElementById('root'))
</script>

</html>

Każda pomoc byłaby bardzo mile widziana.

2
ketan 25 listopad 2018, 14:31

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Musisz udostępniać swoje pliki z katalogu publicznego na żądanie podstawowego adresu URL (http://domain/)

1. Udostępnij publicznie pliki css, jss

Dodaj tę linię do pliku serwera ekspresowego

const app = express()
const port = 3000
app.use(express.static('public')) // this line

2. Przenieś index.html i index.js do public dir

Twoja struktura będzie wyglądać

projectfolder  
  node_modules
  public
    index.html
    index.js
  package.json
  package-lock.json

3. Dodaj trasę do obsługi pliku indeksu

app.get('/', function(req, res) {
  res.sendFile(path.join(__dirname + '/public/index.html'));
});
3
Dinesh Pandiyan 25 listopad 2018, 15:04