Jestem bardzo nowy w TeX-ie, właściwie odkryłem go w ciągu ostatniej godziny. Zastanawiałem się, czy mógłbym przekonwertować coś takiego:

$$ (3\times10^{-9})\times(7\times10^{3})  $$

W coś takiego:

(8*10^−9)*(7*10^3)

Przyglądałem się niektórym rzeczom o MathJaxie, ale nie jestem pewien, czy to jest dla mnie odpowiednie. Planuję użyć math.js REST API, aby uzyskać odpowiedź na TeX-a, jednak nie jestem pewien, jak i tak mogę przekonwertować TeX-a na zwykły ciąg. Mam nadzieję, że to ma sens.

Musi być w JavaScript.

Dzięki.

1
alistair 31 październik 2018, 17:34

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

To brzydkie, ale spełnia to, czego potrzebujesz do prostych wyrażeń:

var myString = '$$ (3\times10^{4})\times(7\times10^{2})  $$';
var myRegexp = /\^{([^}]*)}/g;

var myOutput = myString.replace(/\times/g, 'x');
myOutput = myOutput.replace(/\$\$/g, '');

myOutput = myOutput.replace(myRegexp, "^$1");

console.log(myOutput);

Jeśli Twoje wyrażenia w Tex będą bardziej złożone, możesz spróbować math-expressions. Ma funkcjonalność fromLatex, chociaż jeszcze jej nie przetestowałem.

0
delephin 1 listopad 2018, 00:23