Witam Mam problem z formułą mojej czapli i zastanawiałem się, czy mógłbyś na nią spojrzeć. Wiem, że jestem noobem. Jednak doceniam Twój czas poświęcony na zapoznanie się z tym kodem. Podam ci również podpowiedź.

import math


#Part 1
def vert(k,n):
 x = math.cos(2*math.pi*k/n)
 y = math.sin(2*math.pi*k/n)
 return(x, y)

#Part 2
def vertices(n):
 vertic = []
 for k in range(n):
 vertic.append(vert(k,n))
 return(vertic)

## return a list of tuples


##Part 3
def dist(p1, p2):
 distance = math.sqrt((p2[0]-p1[0])**2 + (p2[1]- p1[1])**2)
 return distance
#Part 4
def perimeter(vertic):
 perimeter = 0
 z = len(vertic)
 for i in range(z):
   w = (i + 1) % z
   currentdistance = dist(vertic[i], vertic[w])
   perimeter += currentdistance
 return perimeter#Part 5
def heron(p1, p2, p3):
  side1 = dist(p1,p2)
  side2 = dist(p2,p3)
  side3 = dist(p3,p1)
  s = (side1+side2+side3)/2
  a = math.sqrt(s*(s-side1)*(s-side2)*(s-side3))
  return a

    #Part 6 
def area(vertic):
 calcarea = 0
 z = len(vertic)   
 p1 = v[0]
 p2 = v[1]
 p3 = v[2]
 a = dist(p1,p2)
 b = dist(p2,p3)
 c = dist(p3,p1)
 s = (a+b+c)/2
 z = len(v)
 for i in range(z):
  calcarea += heron(p1,p2,p3)
  calcarea = ((s*(s-a)*(s-b)*(s-c)) ** 0.5)  
 return calcarea

##Main program

ntest = 3
v = vertices(ntest)
n = 3
actualperimeter = perimeter(v)
actualarea = area(v)
for n in range(n,1004,100):
  r = (actualperimeter,actualarea)
  newval= (actualperimeter*actualperimeter)/(4.0*actualarea)
  print(n, actualperimeter, actualarea, newval)

Monit to:::

Napisz funkcję heron(p1, p2, p3), aby znaleźć pole trójkąta o podanych wierzchołkach. (Ponownie p1, p2 i p3 to krotki reprezentujące pary (x,y))

Napisz funkcję heron(p1, p2, p3), aby znaleźć pole trójkąta o podanych wierzchołkach. (Ponownie p1, p2 i p3 to krotki reprezentujące pary (x,y))

CZĘŚĆ OD DRUGIEJ DO OSTATNIEJ - napisz funkcję area(vertices(n)) , która znajduje pole trójkąta foremnego na podstawie listy jego n wierzchołków.

OSTATNIA CZĘŚĆ___napisz główny program, który generuje wierzchołki regularnych polionów dla n = 3, 103, 203, ... 1003 Dla każdego wielokąta znajdź i wydrukuj n, perimeter, area, perimeter**2/(4.0*area)

Jestem po prostu zdezorientowany, jeśli chodzi o dane wyjściowe po tym, jak masz więcej niż wielobok z trzech stron, ponieważ przypuszczamy, że otrzymamy te wyniki w naszej pętli.

3 5.196152422706632 1.299038105676658 5.196152422706632
103 6.2822111395091325 3.139644590113289 3.1425672292376063
203 6.282934505126809 3.141091067504141 3.141843482675548
303 6.283072732486377 3.1413675078339525 3.1417052337290965
403 6.283121669116721 3.141465378624226 3.141656293393
503 6.283144457227955 3.1415109541646187 3.1416335042584804
603 6.283156882658976 3.1415358047799495 3.1416210784576846
703 6.283164394134183 3.141550827624372 3.1416135668230454
803 6.283169278529815 3.1415605963637927 3.141608682350027
903 6.28317263204446 3.1415673033654166 3.1416053287941073

my results are

3 5.196152422706632 1.299038105676658 5.196152422706632
103 5.196152422706632 1.299038105676658 5.196152422706632
203 5.196152422706632 1.299038105676658 5.196152422706632
303 5.196152422706632 1.299038105676658 5.196152422706632
403 5.196152422706632 1.299038105676658 5.196152422706632
503 5.196152422706632 1.299038105676658 5.196152422706632
603 5.196152422706632 1.299038105676658 5.196152422706632
703 5.196152422706632 1.299038105676658 5.196152422706632
803 5.196152422706632 1.299038105676658 5.196152422706632
903 5.196152422706632 1.299038105676658 5.196152422706632
1003 5.196152422706632 1.299038105676658 5.196152422706632

Więc wiem, że jest problem w okolicy lub w moich czaplach.

Dziękuję za Twój czas

0
user9964562 2 listopad 2018, 06:20

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Zapomniałeś ponownie utworzyć wierzchołki i wartości wewnątrz pętli, więc początkowa lista wierzchołków została użyta z pominięciem n.

Po prostu zmień ciało pętli:

for n in range(3, 1004, 100):
  v = vertices(n)
  actualperimeter = perimeter(v)
  actualarea = area(v)
  r = (actualperimeter,actualarea)
  newval= (actualperimeter*actualperimeter)/(4.0*actualarea)
  print(n, actualperimeter, actualarea, newval)
0
MBo 2 listopad 2018, 07:41