Potrzebuję tylko tego, co sprawdziłem! nie wszystko.

<?php if (isset($_SESSION["design"])) { ?>
<input type="checkbox" onkeypress="isInputNumber(event)" name="design" value="<?php echo $design_id; ?>" checked>
<?php } else {?>
<input type="checkbox" onkeypress="isInputNumber(event)" name="design" value="<?php echo $design_id; ?>">
<?php } ?>
-2
Siam Al Mahmud 26 listopad 2018, 19:43

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Oto działający kod. Postępuj zgodnie z nim, aby użyć metody isset.

<?php if (isset($_SESSION["design"]) && $_SESSION["design"] == $design_id) { ?>
<input type="checkbox" onkeypress="isInputNumber(event)" name="design" value="<?php echo $design_id; ?>" checked>
<?php } else {?>
<input type="checkbox" onkeypress="isInputNumber(event)" name="design" value="<?php echo $design_id; ?>">
<?php } ?>
0
saddam 26 listopad 2018, 20:35