Walczę, aby dowiedzieć się, jak używać GoTo w aplikacji VB Windows Form. Próbowałem umieścić go w Public Sub, wewnątrz klasy publicznej i na zewnątrz, ale wszystkie wydają się sygnalizować błąd „Nie zdefiniowano” lub „Nie można użyć poza metodą”?

WinDetection: MessageBox.Show("You won congrats!", "Congrats!")

Private Sub TL_TextChanged(sender As Object, e As EventArgs) Handles TL.TextChanged
   If TL.Text = "Won" Then
   GoTo WinDetection
   End If
End Sub
1
JezzaProto 3 listopad 2018, 18:36

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Nie wolno używać GOTO w programowaniu. Bo to nie jest dobry sposób na zawracanie. Programy kompilują się od góry do dołu i jeśli użyjesz GOTO, kompilacja programu będzie błędna. Możesz użyć metody z parametrem lub bez parametru i możesz ją łatwo wywołać lub możesz użyć pętli. Nie radzę używać GOTO. W przyszłości pewnie utkniesz.

0
Gökhan Gökce 4 listopad 2018, 19:58