Próbuję użyć Async z otrzymanym buforem, otrzymuję poprawną odpowiedź, ale nie mogę uzyskać dostępu do zmiennych poza funkcją wywołania zwrotnego. W takim przypadku próbuję przypisać zmienną „job” do wartości zmiennej „res”. Wygląda na to, że za pomocą „tego” nie mogę uzyskać dostępu do innego zakresu. Próbowałem też 'bind(this)'. Electron dev-tools awaria i wszystko się zatrzymuje (DevTools zostało odłączone od strony...). Funkcja C++ zwraca „char*”

getJobsTopaz () { for (let i = 0; i < this.getTotalJobs(); i++) { 
this.dllFunctions.GetJobIDVB6.async(i, function (err, res) { 
 if (err) throw err 
this.jobs = res }) } }
0
manuxdjent 31 październik 2018, 16:28

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Problem polegał na tym, że moje zależności „dll” do działania wymagają określonej wersji Net Framework. Devtools nic mi o tym nie mówi, bo jest to błąd występujący wewnątrz tej zależności.

0
manuxdjent 17 lipiec 2019, 14:33