Czy jest różnica między dwoma poleceniami cmake .. i cmake ../?

0
Ben 3 grudzień 2018, 15:50

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Krótka odpowiedź:

Nie.

Objaśnienia:

Drugim argumentem cmake jest ścieżka do CMakeLists.txt i .. i ../ są równe ..

1
Aurélien Foucault 3 grudzień 2018, 16:30