Czy istnieje sposób wykorzystania czasu projektowania Properties Window Visual Studio w czasie wykonywania do dostosowania konkretnego Control, takiego jak DataGridView?

Niektóre rzeczy, takie jak obrazek poniżej, wymagały umożliwienia użytkownikowi dostosowania kontroli na Form poprzez zmianę ich właściwości.

enter image description here

0
Hossein Golshani 26 listopad 2018, 03:47

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

PropertyGrid to kontrola standardowa. Możesz dodać go do swojego formularza lub utworzyć go w czasie wykonywania.
W ToolBox można go zwykle znaleźć w kategorii All Windows Forms lub za pomocą narzędzia wyszukiwania.
Może być w pełni dostosowany i obsługuje przezroczyste kolory.

Możesz użyć SelectedObject, aby powiązać ją z istniejącą kontrolką i wypełni się automatycznie (ta właściwość może być również ustawiona w czasie projektowania).

PropertyGrid można następnie użyć do zmiany właściwości skojarzonej kontrolki w czasie wykonywania.

propertyGrid1.SelectedObject = this.dataGridView1;


Property Grid Control

5
Jimi 26 listopad 2018, 20:25