Strona projektu: https://github.com/NodeRedis/node_redis

Możliwe jest ustawienie wygaśnięcia ważności klucza za pomocą:

client.set('key', 'value!', 'EX', 10);

Czy istnieje sposób na uzyskanie (odczytanie) wygaśnięcia istniejącego klucza?

0
benji 22 listopad 2018, 20:21

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Możesz użyć funkcji ttl, aby uzyskać czas pozostały do ​​wygaśnięcia klucza. Zauważ, że powinieneś obiecać funkcję lub użyć wywołań zwrotnych, aby uzyskać wynik. Przykładowy blok kodu w funkcji async wyglądałby tak:

const { promisify } = require('util');
const ttl = promisify(client.ttl).bind(client);
client.set('key', 'value!', 'EX', 10);
const remaingTime = await ttl('key');
3
tonder 27 listopad 2018, 00:17