Mam zadanie z wydrukowaniem tablicy, gdzie należy wprowadzić wymiar, a program utworzy tablicę z 2 liczbami w każdej komórce: pierwsza liczba jest losowa od 1-3, a druga powinna wynosić zero. Mogę to zrobić tylko z zerem, ale kiedy próbowałem zrobić losową liczbę, wszystko poszło nie tak.. Może ktoś wie, co jest z tym nie tak?

Mapa przesyłania wywołań funkcji:

int randfunc(int i, int n);

int uploadmap(int m,int n){
  int a[m][n];
  int i,j,k;
  // time_t t;
  //srand((unsigned)time(&t));
  //int randnum = rand() % 3 + 1;
  for(i = 0; i < m;i++){
    printf("+---");

  }
  printf("+\n");
  memset(a,0,sizeof(a));
  for(i = 0;i < m;i++){
    for(j = 0; j < n;j++){
      printf("|%d %d",randfunc(i,n),a[i][j]);
    }
    printf("|\n");
    for(k = 0;k < m;k++){
      printf("+---");

    }
    printf("+\n");
  }
  return 0;
}

Funkcja wywołująca losowe numery od 1 do 3:

int randfunc(int i, int n) {

  time_t t;

  srand((unsigned) time(&t));

  for( i = 0 ; i < n ; i++ ) {
    printf("%d\n", rand() % 3 + 1);
  }

  return 0;
}

Główna funkcja :

int main(int argc, const char * argv[]) {
  int m,n;
  printf("Enter dimension: \n");
  scanf("%d %d",&m, &n);
  printf("Map has been uploaded %d\n",uploadmap(m,n));

  return 0;
}
0
Nikita Shevchenko 1 listopad 2018, 13:53

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Poniższy prosty code może działać:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

void uploadmap(int m,int n) {
  for (int i = 0;i < m; ++i) {
    for(int j = 0; j < n; ++j)
      printf("|%d 0", (rand() % 3)+1);
    printf("|\n");
  }
}

int main() {
  int m, n;
  printf("Enter dimension: \n");
  scanf("%d %d",&m, &n);
  uploadmap(m,n);

  return 0;
}
-1
Yunbin Liu 1 listopad 2018, 14:20