Mam ten kod, w którym chcę utworzyć dynamiczną tablicę 2-d z wartościami n x 5 -

int** bump = new int*[b_bump_num];
for(int i = 0; i < b_bump_num; i++) {
  bump[i] = new int[5];
}

for(int i = 0; i < b_bump_num; i++) {
  delete[] bump[i];
}
delete[] bump;

Ale mam do czynienia z tym błędem -

*błąd:Wyrażenia muszą zawierać typy wskaźników — trzecia ostatnia linia — bump[i]

2
dou 20 listopad 2018, 09:49

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

To może być wszystko, czego potrzebujesz -

Podejście 1: Korzystanie z prostej tablicy 2D

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  int dimension1, dimension2 = 5;
  cout << "Enter first dimension : " << endl;
  cin >> dimension1;

  // dynamic allocation
  int** array2d = new int*[dimension1];
  for(int i = 0; i < dimension1; ++i)
    array2d[i] = new int[dimension2];

  /* 
  // you may fill it with your values
  for(int i = 0; i < dimension1; ++i)
    for(int j = 0; j < dimension2; ++j)
      array2d[i][j] = i;
  */

  // print
  for(int i = 0; i < dimension1; ++i) {
    for(int j = 0; j < dimension2; ++j) {
      cout << array2d[i][j] << " ";
    }
    cout << endl;
  }

  // free
  for(int i = 0; i < dimension1; ++i)
    delete [] array2d[i];

  delete [] array2d;

  return 0;
}

Przykładowe wyjście:

Enter first dimension : 
4
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

Podejście 2: Korzystanie z wektorów —

#include <iostream>
#include <vector> 

using namespace std;

int main()
{
  // size of row 
  int rowSize;
  int colSize = 5;

  cout << "Enter row size : ";
  cin >> rowSize;

  // Create a vector of vector with size equal to rowSize; filled with 0.
  vector<vector<int>> vec(rowSize, vector<int>(colSize));

  for (int i = 0; i < rowSize; i++) { 
    for (int j = 0; j < vec[i].size(); j++) 
      cout << vec[i][j] << " "; 
    cout << endl; 
  }

  vec.clear();

  return 0;
}

Przykładowe wyjście:

Enter row size : 3         
0 0 0 0 0              
0 0 0 0 0              
0 0 0 0 0
0
Tushar Walzade 20 listopad 2018, 11:50