Używam pliku wsadowego z c# align.bat, który zajmuje więcej niż 40 sekund, ale kiedy uruchamiam ten sam plik wsadowy ręcznie, zajmuje to mniej niż 2 sekundy. jakie zmiany są potrzebne, aby wyeliminować dodatkowy zużywany czas?

      string comnd = Directory.GetCurrentDirectory();
      Process batchProcess = new Process();
      batchProcess.StartInfo.FileName = comnd + Path.DirectorySeparatorChar + "align.bat";
      batchProcess.StartInfo.WorkingDirectory = comnd;
      //batchProcess.StartInfo.RedirectStandardOutput = true;
      batchProcess.Start();
      batchProcess.WaitForExit();
1
Lakshmi Tejas M A 23 listopad 2018, 10:38

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Testy wykazały, że przyczyną problemu był pakiet oprogramowania chroniącego przed złośliwym oprogramowaniem, zainstalowany na wszystkich komputerach pracodawców.

To oprogramowanie prawdopodobnie wykrywa nowe oprogramowanie jako nieznany dropper i na początku uruchamia wszystko, co uruchamia się po cichu w piaskownicy, zanim uruchomi się normalnie.

Rozwiązaniem powinno być wtedy umieszczenie na białej liście programów powodujących problemy i/lub wyłączenie piaskownicy.

0
Jack White 6 grudzień 2018, 02:15