Mam pięć stołów, ale dwa są najważniejsze. Element tabeli to tabela, w której możemy znaleźć wszystkie elementy. Oraz stół obchody_parovani, czyli stół, na którym znajdziemy przedmioty związane z jakimś sklepem.

Przedmiot tabeli

ID | nazev | cesta | druh | kvalita 
1 | nazev | cesta | 1  | 1
2 | nazev | cesta | 3  | 2
3 | nazev | cesta | 1  | 1
4 | nazev | cesta | 5  | 3

Tabela obchody_parovani

ID | obchod | item
1 | 1   | 2
2 | 3   | 3
3 | 1   | 1

Muszę rozpoznać, czy przedmiot jest w sklepie, czy nie. Jeśli tak, to potrzebuję ID sklepu, a jeśli nie, to potrzebuję NULL.

Wynik jaki chcę dla obchodów z obchody_parovani to id 1

ID | nazev | cesta | druh_n | kvalita_n | obchod
1 | nazev | cesta | 1   | 1     | NULL
2 | nazev | cesta | 3   | 2     | 1
3 | nazev | cesta | 1   | 1     | NULL
4 | nazev | cesta | 5   | 3     | 1

Nazev, cesta, druh_n, kvalita_n nie jest ważne, potrzebuję obchodu kolumny. Jeśli tabela zawiera wiersz z obchodem = 1, to w wyniku będzie 1, a jeśli nie, to będzie NULL

Mój obecny SQL to:

SELECT i.id, i.nazev, i.cesta, d.druh AS druh_n, k.nazev AS kvalita_n, par.obchod FROM itemy AS i LEFT JOIN itemy_druhy AS d ON d.id = i.druh LEFT JOIN itemy_kvalita AS k ON k.id = i.kvalita LEFT JOIN itemy_rozdeleni AS r ON r.id = i.rozdeleni LEFT JOIN obchody_parovani AS par ON par.item = i.id WHERE par.obchod = 1
1
Kniha man 7 listopad 2018, 01:46

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Możesz spróbować użyć bazy OUTER JOIN na stole Itemy.

Schemat (MySQL v5.7)

CREATE TABLE Itemy(
  ID INT,
  nazev VARCHAR(50),
 cesta VARCHAR(50), druh INT, kvalita INT
);


INSERT INTO Itemy VALUES (1,'nazev','cesta',1,1);
INSERT INTO Itemy VALUES (2,'nazev','cesta',3,2);
INSERT INTO Itemy VALUES (3,'nazev','cesta',1,1);
INSERT INTO Itemy VALUES (4,'nazev','cesta',5,3);

CREATE TABLE obchody_parovani(
  ID INT,
  obchod INT,
 item INT
);


INSERT INTO obchody_parovani VALUES (1, 1,2);
INSERT INTO obchody_parovani VALUES (2, 3,3);
INSERT INTO obchody_parovani VALUES (3, 1,1);

Zapytanie nr 1

SELECT i.*,op.obchod 
FROM Itemy i 
LEFT JOIN obchody_parovani op on i.druh = op.obchod 
and i.kvalita = op.item
order by i.id;

| ID | nazev | cesta | druh | kvalita | obchod |
| --- | ----- | ----- | ---- | ------- | ------ |
| 1  | nazev | cesta | 1  | 1    | 1   |
| 2  | nazev | cesta | 3  | 2    |    |
| 3  | nazev | cesta | 1  | 1    | 1   |
| 4  | nazev | cesta | 5  | 3    |    |

Zobacz na DB Fiddle


Z wypróbowanego zapytania myślę, że możesz spróbować przesunąć warunek par.obchod = 1 do klauzuli on z where w przeciwnym razie robisz inner join z obchody_parovani

SELECT i.id, i.nazev, i.cesta, d.druh AS druh_n, k.nazev AS kvalita_n, par.obchod
 FROM itemy AS i 
 LEFT JOIN itemy_druhy AS d ON d.id = i.druh 
 LEFT JOIN itemy_kvalita AS k ON k.id = i.kvalita 
 LEFT JOIN itemy_rozdeleni AS r ON r.id = i.rozdeleni
 LEFT JOIN obchody_parovani AS par ON par.item = i.id and par.obchod = 1 
0
D-Shih 7 listopad 2018, 02:06