Dlatego próbuję wysłać żądanie postu do mojego interfejsu API za pomocą poniższego kodu. Kiedy próbuję żądania w skrzypku, działa. Ale w Androidzie zawsze otrzymuję błąd 400.

    String url = "http://192.168.1.105:17443/NewUser";
    URL obj = new URL(url);
    HttpURLConnection con = (HttpURLConnection) obj.openConnection();

    con.setRequestProperty("Content-Type", "application/json; charset=UTF-8");

    con.setDoInput(true);
    con.setDoOutput(true);
    con.setRequestMethod("POST");

    DataOutputStream os = new DataOutputStream(con.getOutputStream());
    String test = user.toJson().toString();
    os.writeBytes(test);
    os.close();

    int responseCode = con.getResponseCode();
0
Dries Verbeek 31 październik 2018, 03:17

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Okazuje się, że otrzymany błąd to nieprawidłowa nazwa hosta.

Musiałem zmodyfikować moje API, aby zezwolić na żądania, które nie pochodzą z localhost.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: Łączenie się z serwerem debugowania programu Visual Studio IIS Express przez sieć

0
marc_s 5 listopad 2018, 20:26