Mam ramkę danych i chcę podzielić tę ramkę danych na pojemniki o równej szerokości (liczba punktów danych w każdym pojemniku może nie być taka sama). Próbowałem następującego podejścia

df = pc13.sort_values(by = ['A'], ascending=True)
df_temp = np.array_split(df, 20)

Ale to podejście dzieli ramkę danych na pojemniki z równą liczbą punktów danych. Zamiast tego chcę podzielić ramkę danych na pojemniki o określonej szerokości, również liczba punktów danych w każdym pojemniku może nie być taka sama.

Minimalna wartość w kolumnie A ramki danych to -0,04843731030699292, a maksymalna to 0,05417013917000033. Próbowałem przesłać całą ramkę danych, ale jest to bardzo duży plik.

1
Upriser 23 listopad 2018, 08:19
Udostępnij również swoją ramkę danych. Lub przynajmniej zakres wartości kolumny, którą chcesz umieścić w koszu.
 – 
Mohit Motwani
23 listopad 2018, 08:20
Dodałem minimalną i maksymalną wartość ramki danych, dla której próbuję zastosować binning.
 – 
Upriser
23 listopad 2018, 08:24
Jakie są kryteria podziału na kosze?
 – 
It_is_Chris
23 listopad 2018, 08:28
Szerokość kosza powinna być równa, ale liczba punktów w koszach może być różna.
 – 
Upriser
23 listopad 2018, 08:32
Powyższy kod po prostu dzieli ramkę danych na podstawie indeksu, który nie ma nic wspólnego z kolumnami. Szerokość zawsze będzie taka sama jak oryginalna ramka danych
 – 
It_is_Chris
23 listopad 2018, 08:41

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Możesz zrobić coś takiego:

# create a random df
df = pd.DataFrame(np.random.randn(10, 10), columns=list('ABCDEFGHIJ'))

# sort valeus
df = df.sort_values(by = ['A'], ascending=True)

# use your code but on a transposed dataframe
new = np.array_split(df.T, 5) # split columns into 5 bins

# list comprehension to transposed dataframes
dfs = [new[i].T for i in range(len(new))]

Aktualizacja

# random df
df = pd.DataFrame(np.random.randn(1000, 5), columns=list('ABCDE'))

# sort on A
df.sort_values('A', inplace=True)

# create bins
df['bin'] = pd.cut(df['A'], 20, include_lowest = True)

# group on bin
group = df.groupby('bin')

# list comprehension to split groups into list of dataframes 
dfs = [group.get_group(x) for x in group.groups]


[      A     B     C     D     E        bin
 218 -2.716093 0.833726 -0.771400 0.691251 0.162448 (-2.723, -2.413]
 207 -2.581388 -2.318333 -0.001467 0.035277 1.219666 (-2.723, -2.413]
 380 -2.499710 1.946709 -0.519070 1.653383 0.309689 (-2.723, -2.413]
 866 -2.492050 0.246500 -0.596392 0.872888 2.371652 (-2.723, -2.413]
 876 -2.469238 -0.156470 -0.841065 -1.248793 -0.489665 (-2.723, -2.413]
 314 -2.456308 0.630691 -0.072146 1.139697 0.663674 (-2.723, -2.413]
 310 -2.455353 0.075842 0.589515 -0.427233 1.207979 (-2.723, -2.413]
 660 -2.427255 0.890125 -0.042716 -1.038401 0.651324 (-2.723, -2.413],
       A     B     C     D     E       bin
 571 -2.355430 0.383794 -1.266575 -1.214833 -0.862611 (-2.413, -2.11]
 977 -2.354416 -1.964189 0.440376 0.028032 -0.181360 (-2.413, -2.11]
 83 -2.276908 0.288462 0.370555 -0.546359 -2.033892 (-2.413, -2.11]
 196 -2.213729 -1.087783 -0.592884 1.233886 1.051164 (-2.413, -2.11]
 227 -2.146631 0.365183 -0.095293 -0.882414 0.385117 (-2.413, -2.11]
 39 -2.136800 -1.150065 0.180182 -0.424071 0.040370 (-2.413, -2.11],
       A     B     C     D     E       bin
 104 -2.108961 -0.396602 -1.014224 -1.277124 0.001030 (-2.11, -1.806]
 360 -2.098928 1.093483 1.438421 -0.980215 0.010359 (-2.11, -1.806]
 530 -2.088592 1.043201 -0.522468 0.482176 -0.680166 (-2.11, -1.806]
 158 -2.062759 2.070387 2.124621 -2.751532 0.674055 (-2.11, -1.806]
 971 -2.053039 0.347577 -0.498513 1.917305 -1.746493 (-2.11, -1.806]
 658 -2.002482 -1.222292 -0.398816 0.279228 -1.485782 (-2.11, -1.806]
 90 -1.985261 3.499251 -2.089028 1.238524 -1.781089 (-2.11, -1.806]
 466 -1.973640 -1.609920 -1.029454 0.809143 -0.228893 (-2.11, -1.806]
 40 -1.966016 -1.479240 -1.564966 -0.310133 1.338023 (-2.11, -1.806]
 279 -1.943666 0.762493 0.060038 0.449159 0.244411 (-2.11, -1.806]
 204 -1.940045 0.844901 -0.343691 -1.144836 1.385915 (-2.11, -1.806]
 780 -1.918548 0.212452 0.225789 0.216110 1.710532 (-2.11, -1.806]
 289 -1.897438 0.847664 0.689778 -0.454152 -0.747836 (-2.11, -1.806]
 159 -1.848425 0.477726 0.391384 -0.477804 0.168160 (-2.11, -1.806],
. . . 
5
It_is_Chris 23 listopad 2018, 22:34
Takie podejście mi nie pomaga. Dzieli ramkę danych na pojemniki, ale każdy pojemnik ma taką samą liczbę punktów. Muszę go podzielić na równą szerokość, gdzie liczba punktów może być różna. Zamiast używać array_split, powinna istnieć jakaś inna metoda. Próbowałem już tego podejścia.
 – 
Upriser
23 listopad 2018, 10:03
Zrób coś takiego jak np.split(df[df.colums[:5]], [1,3,6]) i dołącz pozostałe kolumny
 – 
It_is_Chris
23 listopad 2018, 10:19
Myślę, że rozumiem, czego teraz szukasz. Byłem zdezorientowany Twoją próbą użycia array_split. Zobacz aktualizację
 – 
It_is_Chris
23 listopad 2018, 22:27