Próbuję stworzyć kilka niestandardowych bloków w obrębie Gutenberga. Pozwala mi rejestrować się tylko po jednym na raz.

Próbowałem połączyć recipe_card_block() i first_block(), ale to nie pomaga.

Oba bloki działają poprawnie indywidualnie. Jeśli usunę recipe_card_block(), first_block() pojawi się w inserterze (i odwrotnie). Jednak gdy oba są obecne, pojawi się tylko pierwszy. Zmiana kolejności, w jakiej są rejestrowane, wpływa na to, które z nich się pojawia.

Wydaje mi się, że jakoś się nadpisują, ale nie widzę, jak to się dzieje.

Oto kod w functions.php.

function recipe_card_block(){
  wp_register_script(
    'recipe-card-script', // name of script
    get_template_directory_uri() . '/js/recipe-card.js', // path to script
    array( 'wp-blocks', 'wp-element', 'wp-editor', 'wp-components' ) // dependencies
  );

  wp_register_style(
    'recipe-card-style',
    get_template_directory_uri() . '/css/recipe-card-style.css',
    array( 'wp-edit-blocks' )
  );

  register_block_type('gadam/recipe-card', array(
    'editor_script' => 'recipe-card-script', // default script / script to define behavior within the editor
    'style'     => 'recipe-card-style' // default styles
  ) );
}
add_action( 'init', 'recipe_card_block' );

function first_block(){
  wp_register_script(
    'first-block-script', // name of script
    get_template_directory_uri() . '/js/first-block.js', // path to script
    array( 'wp-blocks', 'wp-element', 'wp-editor' ) // dependencies
  );
  // styles for editor view
  wp_register_style(
    'first-block-editor-style',
    get_template_directory_uri() . '/css/first-block-editor-style.css',
    array( 'wp-edit-blocks' )
  );
  // default styles
  wp_register_style(
    'first-block-style',
    get_template_directory_uri() . '/css/first-block-style.css',
    array( 'wp-edit-blocks' )
  );

  register_block_type('gadam/first-block', array(
    'editor_script' => 'first-block-script', // default script / script to define behavior within the editor
    'editor_style' => 'first-block-editor-style', // styles for editor view
    'style'     => 'first-block-style' // default styles
  ) );
}
add_action( 'init', 'first_block' );

To jest kod w first-block.js

const { registerBlockType } = wp.blocks;
const { RichText, BlockControls, InspectorControls, AlignmentToolbar, FontSizePicker } = wp.editor;
const { Fragment } = wp.element;

registerBlockType( 'gadam/first-block', {
  title: 'First Block',
  icon: 'welcome-learn-more',
  category: 'custom-blocks',

  attributes: {
    content: {
      type: 'string',
      source: 'html',
      selector: 'p'
    },
    alignment: {
      type: 'string'
    },
    fontSize: {
      type: 'number',
      default: 18
    }
  },

  edit( { attributes, className, setAttributes } ) {
    const { content, alignment, fontSize } = attributes;
    const fontSizes = [
      {
        name: 'Small',
        slug: 'small',
        size: 14
      },
      {
        name: 'Normal',
        slug: 'normal',
        size: 18
      },
      {
        name: 'Large',
        slug: 'large',
        size: 24
      }
    ];

    function onChangeContent( newContent ) {
      setAttributes( { content: newContent } );
    }

    function onChangeAlignment( newAlignment ) {
      setAttributes( { alignment: newAlignment } );
    }

    function onChangeFontSize( newFontSize ) {
      setAttributes( { fontSize: newFontSize } );
    }

    return (
      <Fragment>
        <BlockControls>
          <AlignmentToolbar
            value={ alignment }
            onChange={ onChangeAlignment }
          />
        </BlockControls>
        <InspectorControls>
          <AlignmentToolbar
            value={ alignment }
            onChange={ onChangeAlignment }
          />
          <FontSizePicker
            fontSizes={ fontSizes }
            value={ fontSize }
            onChange={ onChangeFontSize }
          />
        </InspectorControls>
        <RichText
          key="editable"
          tagName="p"
          className={ className }
          style={ { textAlign: alignment, fontSize: fontSize } }
          onChange={ onChangeContent }
          value={ content }
        />
      </Fragment>
    );
  },

  save( { attributes } ) {
    const { content, alignment, fontSize } = attributes;
    const baseClass = 'wp-block-gadam-first-block';

    return (
      <div class="container">
        <div class={ baseClass }>
          <RichText.Content
            style={ { textAlign: alignment, fontSize: fontSize } }
            value={ content }
            tagName="p"
          />
        </div>
      </div>
    );
  },
} );

I wreszcie, to jest recipe-card.js

const { registerBlockType } = wp.blocks;
const { RichText, BlockControls, InspectorControls, AlignmentToolbar, FontSizePicker } = wp.editor;
const { Fragment } = wp.element;

registerBlockType( 'gadam/recipe-card', {
  title: 'Recipe Card',
  icon: 'index-card',
  category: 'custom-blocks',

  attributes: {
    content: {
      type: 'string',
      source: 'html',
      selector: 'p'
    },
    alignment: {
      type: 'string'
    },
    fontSize: {
      type: 'number',
      default: 18
    }
  },

  edit( { attributes, className, setAttributes } ) {
    const { content, alignment, fontSize } = attributes;
    const fontSizes = [
      {
        name: 'Small',
        slug: 'small',
        size: 14
      },
      {
        name: 'Normal',
        slug: 'normal',
        size: 18
      },
      {
        name: 'Large',
        slug: 'large',
        size: 24
      }
    ];

    function onChangeContent( newContent ) {
      setAttributes( { content: newContent } );
    }

    function onChangeAlignment( newAlignment ) {
      setAttributes( { alignment: newAlignment } );
    }

    function onChangeFontSize( newFontSize ) {
      setAttributes( { fontSize: newFontSize } );
    }

    return (
      <Fragment>
        <BlockControls>
          <AlignmentToolbar
            value={ alignment }
            onChange={ onChangeAlignment }
          />
        </BlockControls>
        <InspectorControls>
          <AlignmentToolbar
            value={ alignment }
            onChange={ onChangeAlignment }
          />
          <FontSizePicker
            fontSizes={ fontSizes }
            value={ fontSize }
            onChange={ onChangeFontSize }
          />
        </InspectorControls>
        <RichText
          key="editable"
          tagName="p"
          className={ className }
          style={ { textAlign: alignment, fontSize: fontSize } }
          onChange={ onChangeContent }
          value={ content }
        />
      </Fragment>
    );
  },

  save( { attributes } ) {
    const { content, alignment, fontSize } = attributes;
    const baseClass = 'wp-block-gadam-recipe-card';

    return (
      <div class="container">
        <div class={ baseClass }>
          <RichText.Content
            style={ { textAlign: alignment, fontSize: fontSize } }
            value={ content }
            tagName="p"
          />
        </div>
      </div>
    );
  },
} );
1
halfg33k 7 grudzień 2018, 23:22

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Dla każdego, kto może natknąć się na to w przyszłości:

Spójrz na górę dwóch opublikowanych przeze mnie plików js. Stałe zadeklarowane w jednym pliku są współdzielone przez wszystkie kolejno rejestrowane bloki. Więc co się dzieje, kiedy rejestruję first-block, stałe są zdefiniowane. Kiedy rejestruję recipe-card, próbuje zdefiniować stałe na górze pliku, ale zostały one już zdefiniowane przez first-block.

Kod recipe-card.js powinien usunąć stałe, które są już zdefiniowane przez first-block.

registerBlockType( 'gadam/recipe-card', {
  title: 'Recipe Card',
  icon: 'index-card',
  category: 'custom-blocks',

  attributes: {
    content: {
      type: 'string',
      source: 'html',
      selector: 'p'
    },
    alignment: {
      type: 'string'
    },
    fontSize: {
      type: 'number',
      default: 18
    }
  },

  edit( { attributes, className, setAttributes } ) {
    const { content, alignment, fontSize } = attributes;
    const fontSizes = [
      {
        name: 'Small',
        slug: 'small',
        size: 14
      },
      {
        name: 'Normal',
        slug: 'normal',
        size: 18
      },
      {
        name: 'Large',
        slug: 'large',
        size: 24
      }
    ];

    function onChangeContent( newContent ) {
      setAttributes( { content: newContent } );
    }

    function onChangeAlignment( newAlignment ) {
      setAttributes( { alignment: newAlignment } );
    }

    function onChangeFontSize( newFontSize ) {
      setAttributes( { fontSize: newFontSize } );
    }

    return (
      <Fragment>
        <BlockControls>
          <AlignmentToolbar
            value={ alignment }
            onChange={ onChangeAlignment }
          />
        </BlockControls>
        <InspectorControls>
          <AlignmentToolbar
            value={ alignment }
            onChange={ onChangeAlignment }
          />
          <FontSizePicker
            fontSizes={ fontSizes }
            value={ fontSize }
            onChange={ onChangeFontSize }
          />
        </InspectorControls>
        <RichText
          key="editable"
          tagName="p"
          className={ className }
          style={ { textAlign: alignment, fontSize: fontSize } }
          onChange={ onChangeContent }
          value={ content }
        />
      </Fragment>
    );
  },

  save( { attributes } ) {
    const { content, alignment, fontSize } = attributes;
    const baseClass = 'wp-block-gadam-recipe-card';

    return (
      <div class="container">
        <div class={ baseClass }>
          <RichText.Content
            style={ { textAlign: alignment, fontSize: fontSize } }
            value={ content }
            tagName="p"
          />
        </div>
      </div>
    );
  },
} );
2
halfg33k 12 grudzień 2018, 17:48