Robię wyzwanie w wojnie kodu i muszę pomnożyć dwie liczby podane jako ciąg i zwrócić wynik jako ciąg. tutaj znajdziesz wyzwanie :

https://www.codewars.com/kata/multiplying-numbers-as-strings/train/c

Więc udało mi się przejść wszystkie przykładowe testy, które obejmują mnożenie dużych liczb przez ponad 25 cyfr, jak widać na stronie.

Ale kiedy klikam przycisk Próba, pojawia się ten błąd:

*** Error in `./test': corrupted size vs. prev_size: 0x0000000001ec9918 ***
======= Backtrace: =========  

Możesz skopiować mój kod poniżej, aby zobaczyć pełny tekst błędu.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

void zero(char *str,int len)  //this function fill my *str with 0s; 
{
 int i = 0;
 while (i <= len)
 {
    str[i] = '0';
    i++;
 }
}

//and this function below do multiplication that we learned when we were kids 
//you can do printf to see how this function work

char *multiply(char *a, char *b) {

 int l1 = strlen(a);
 int l2 = strlen(b);
 int index = l1 + l2;
 int new_i = index;
 int i = index;
 char *total = malloc(index);
 char *result = malloc(index);
 zero(total,index);
 int k = 0;
 int add = 0;
 int keep;

 while (l2 > 0)
 {
    l1 = strlen(a);
    k = 0;
    while (l1 > 0)
    {
       keep = total[i] - '0';
       total[i] = ((((total[i] - '0') + (( (b[l2 - 1] - '0') * (a[l1 - 1] - '0') + k ) % 10)) % 10) ) + '0';
       add = ( ((keep) + (( (b[l2 - 1] - '0') * (a[l1 - 1] - '0') + k ) % 10)) / 10);
       k = (((b[l2 - 1] - '0') * (a[l1 - 1] - '0')) + k) / 10;
       if (k > 0 && l1 == 1)
          total[i - 1] = k + '0'; 
       if (add > 0)
       {
          if (total[i - 1] != '9')
             total[i - 1] = ((total[i - 1] - '0') + add) + '0';
          else
          {
             total[i - 1] = '0';
             total[i - 2] = total[i - 2] + 1;
          }
       }
       i--;
       l1--;
    }
    i = index - 1;
    index--;
    l2--;
 }

 i = 0;

 while (total[i] == '0')  //to avoid coping 0s into result
    i++;

 if (total[i] == '\0')   //in case of (0 * any positive number)
    i--;

 index = 0;   

 while (i <= new_i)
 {
    result[index] = total[i];
    i++;
    index++;
 }

 result[index] = '\0';

 return result;
}

Nie wiem gdzie jest problem czy to malloc czy coś innego?

0
Holy semicolon 30 listopad 2018, 05:50

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Twój problem wygląda jak przypadek brzegowy i komentuję „Uszkodzony rozmiar…”, a nie rzeczywistą logikę mnożenia.

W ramach funkcji multiply zaobserwowałem jeden problem. Obliczasz oczekiwaną liczbę znaków w ostatecznej odpowiedzi jako "indeks = l1 + l2". Jednak, gdy robisz "malloc", musisz przydzielić bajty "index + 1", aby móc przechowywać "\0" na końcu, nawet jeśli twoje dane wejściowe generują największą możliwą odpowiedź.

Najlepszym przypadkiem testowania krawędzi będzie użycie dużej liczby z "9999..." jako obydwoma wejściami.

1
Kishan Parekh 30 listopad 2018, 06:17