Korzystam z modułu node.js express i chcę utworzyć tymczasowy punkt końcowy. Albo taki, który jest usuwany po jednokrotnym odwiedzeniu, albo taki, który mogę usunąć ręcznie. Z góry dziękuję.

2
Phineas 3 listopad 2018, 23:39

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Zwykle tworzysz jakiś rodzaj trasy z symbolami wieloznacznymi, która pasuje do wszystkich tymczasowych punktów końcowych. Następnie, wewnątrz procedury obsługi trasy, możesz sprawdzić, czy jest to nadal poprawny tymczasowy punkt końcowy, czy nie (sprawdzając strukturę danych w pamięci lub w bazie danych).

Wtedy nie tworzysz dynamicznie tras i nie usuwasz tras. Zamiast tego tworzysz jedną trasę główną i używasz logiki w obsłudze trasy, aby zdecydować, czy ta konkretna trasa tymczasowa jest nadal ważna, czy nie?

Oto przykład:

// single route handler for all temporary routes with one common prefix
app.get('/show/:id', (req, res) => {
   // dynamically check req.params.id to see if it's still a valid temporary route or not
   // by looking it up in some data structure (either in memory or in a database)
   // if it's valid, serve the content
   // if not valid return a 404 or some other appropriate error status
});

Jest to również o wiele bardziej skalowalne do milionów tymczasowych punktów końcowych i serwerów klastrowych bez obciążania systemu routingu serwera.

0
jfriend00 3 listopad 2018, 23:54