Utworzyłem poniższy typ tabeli:

CREATE TYPE EFF AS TABLE
(
      F numeric(15)
)

Ale kiedy deklaruję tę zmienną tabeli DECLARE @EFF EFF ; Otrzymuję ten błąd

Kolumna, parametr lub zmienna nr 6: nie można znaleźć typu danych.

0
sai bharath 19 grudzień 2019, 09:23
Wiem, że to nie jest SQLServer 2008, ale działa dobrze tak: dbfiddle.uk/… Może mógłbyś podać nam więcej szczegółów na temat miejsca powstawania błędu...
 – 
VBoka
19 grudzień 2019, 09:27

1 odpowiedź

Dodaj GO przed type deklaracją. Utworzenie obiektu musi zostać zatwierdzone przed zadeklarowaniem jakichkolwiek zmiennych.

CREATE TYPE EFF AS TABLE
(
     F numeric(15)
);

GO

DECLARE @eff EFF;

INSERT INTO @eff VALUES (10)

SELECT * FROM @eff;

DROP TYPE EFF
0
Ed Bangga 19 grudzień 2019, 09:41