Próbuję wykreślić dane za pomocą następującego kodu: -

import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from plotly.offline import download_plotlyjs, init_notebook_mode, plot, iplot 
import cufflinks as cf

init_notebook_mode(connected = True) 
cf.go_offline 

df = pd.read_csv('imdb.csv')
df.rename(columns={'Runtime (Minutes)':'Runtime', 'Revenue (Millions)':'Revenue'}, inplace=True)

df.iplot()

Używam edytora IDLE. Otrzymuję błąd: -

AttributeError: module 'plotly.offline' has no attribute '__PLOTLY_OFFLINE_INITIALIZED'

Czy ktoś ma sugestię, dlaczego mogę otrzymać ten błąd i jak się go pozbyć.

0
Ravi 19 grudzień 2019, 15:05
Na której linii pojawia się błąd?
 – 
Chuk Ultima
19 grudzień 2019, 15:08
df.iplot()
 – 
Ravi
19 grudzień 2019, 15:16

1 odpowiedź

Po prostu użyj:

import plotly
plotly.offline.init_notebook_mode()
0
Vaibhav 19 grudzień 2019, 15:27