Próbuję dodać funkcjonalność tagów do mojej aplikacji django. Chcę używać aplikacji taggit, ale kiedy próbuję wykonać migrację, pojawia się błąd:

from django.db.models.fields.related import (add_lazy_relation, ManyToManyRel,
ImportError: cannot import name 'add_lazy_relation'
from taggit.managers import TaggableManager

class Post(models.Model):

    tags = TaggableManager()

Używam: Django == 2.2.8, django-taggit == 0.17.1

1
quarkpol 19 grudzień 2019, 13:49

1 odpowiedź

Komunikat o błędzie wspomina add_lazy_relation, który został usunięty w Django 2.0

Używasz django-taggit 0.17.1, który został wydany w 2015 roku Nie możesz oczekiwać, że będzie obsługiwał Django 2.2 (wydany w kwietniu 2019). Spróbuj zaktualizować do najnowszej wersji, obecnie 1.2.0.

4
Alasdair 19 grudzień 2019, 13:52