Czy można ponownie załadować projektanta XML w programie Visual Studio 2019 tylko wtedy, gdy zapisuję plik xml zamiast automatycznego ponownego ładowania dla każdego pojedynczego znaku?

0
Sylwester Karpiuk 19 grudzień 2019, 17:28
Nie, w tej chwili nie jest to możliwe ani konfigurowalne. Możesz jednak zaproponować wdrożenie tego rozwiązania! docs.microsoft.com/en- nas/visualstudio/ide/…
 – 
Jon Douglas
19 grudzień 2019, 22:11

1 odpowiedź

Pracuję w Visual Studio na Maca. To nudne, dobrze, kiedy wpisuję każdy znak, jest on automatycznie zmieniany w Xamarin.Android XML Designer. Sprawdź następujące rozwiązania

  1. Uruchom ponownie program Visual Studio
  2. Usuń foldery bin i obj, a następnie sprawdź to
  3. Utwórz przykładową aplikację Xamarin.Android sprawdza ją. Działa lub nie.
0
Delpin Susai Raj 19 grudzień 2019, 20:47