Mój aktualny zestaw danych

+----+-------+
| ID | Value |
+----+-------+
| 1 | 40  |
+----+-------+
| 2 | 20  |
+----+-------+
| 3 | 30  |
+----+-------+
| 4 | 60  |
+----+-------+
| 5 | 10  |
+----+-------+

Z wyjątkiem wyjścia:

+--------+----+-------+
| Row_ID | ID | Value |
+--------+----+-------+
| 1   | 1 | 40  |
+--------+----+-------+
| 1   | 2 | 20  |
+--------+----+-------+
| 1   | 3 | 30  |
+--------+----+-------+
| 1   | 4 | 60  |
+--------+----+-------+
| 1   | 5 | 10  |
+--------+----+-------+
| 2   | 2 | 20  |
+--------+----+-------+
| 2   | 3 | 30  |
+--------+----+-------+
| 2   | 4 | 60  |
+--------+----+-------+
| 2   | 5 | 10  |
+--------+----+-------+
| 3   | 3 | 30  |
+--------+----+-------+
| 3   | 4 | 60  |
+--------+----+-------+
| 3   | 5 | 10  |
+--------+----+-------+
| 4   | 4 | 60  |
+--------+----+-------+
| 4   | 5 | 10  |
+--------+----+-------+
| 5   | 5 | 10  |
+--------+----+-------+
sql
-2
dbA 19 grudzień 2019, 14:15
1
Usunąłem te sprzeczne tagi dbms. Odłóż jeden z nich, ten dla faktycznie użytych dbm.
 – 
jarlh
19 grudzień 2019, 14:16
Użyj rekurencyjnego cte.
 – 
jarlh
19 grudzień 2019, 14:17
Czego spróbowałeś do tej pory?
 – 
Berkay
19 grudzień 2019, 14:17
Zrobiłem długą drogę ..union wszystkie 5 razy z warunkiem gdzie dodano do każdego zapytania składającego .
 – 
dbA
19 grudzień 2019, 14:36

1 odpowiedź

Wydaje się, że chcesz dołączyć do siebie:

select t.id, t2.id, t2.value
from t join
   t t2
   on t.id <= t2.id;
2
Gordon Linoff 19 grudzień 2019, 14:37