Próbuję TailwindCSS po raz pierwszy i wygląda na to, że nie mogę używać punktów przerwania dla cieni pól. Wszystkie inne punkty przerwania działają dobrze, z wyjątkiem pola cienia.

Przy okazji, używam niestandardowego box-shadow.

HTML:

<div 
  class="w-auto h-screen pl-10 mt-20 pt-12 absolute left-0 top-0 bg-gray-900 shadow-menu md:shadow-none"
>

Tailwind.config.js:

module.exports = {
 theme: {
  fontFamily: {
   base: ["Quicksand", "sans-serif"],
   title: ["Belgrano", "serif"]
  },
  extend: {},
  boxShadow: {
   menu: "0 3px 5px rgba(0,0,0,0.2)"
  }
 },
 variants: {},
 plugins: []
};
2
vinicius-bortoletto 19 grudzień 2019, 19:30

1 odpowiedź

Musisz włączyć Pseudo-Class Variants dla boxShadow w swoim tailwind.config.js w ten sposób:

boxShadow: ['responsive', 'hover', 'focus']

Umożliwi to dostosowanie boxShadow w oparciu o responsywne klasy, najechanie kursorem lub fokus.

Twoje tailwind.config.js będzie wyglądać tak:

module.exports = {
 theme: {
  fontFamily: {
   base: ["Quicksand", "sans-serif"],
   title: ["Belgrano", "serif"]
  },
  extend: {},
  boxShadow: {
   menu: "0 3px 5px rgba(0,0,0,0.2)"
  }
 },
 variants: {
  boxShadow: ['responsive', 'hover', 'focus']
 },
 plugins: []
};

Mam nadzieję, że to pomoże.

Zasoby https://tailwindcss.com/docs/pseudo-class-variants/#app

2
Ben 20 grudzień 2019, 02:58