Chcę użyć Apache Superset i zastanawiam się, czy pozwoli mi to połączyć się jednocześnie z POSTGres i MSSQL.

Mogą wystąpić przypadki tworzenia zapytań z obu baz danych, jednak na podstawie dokumentacji API nie mogę stwierdzić, czy można to zrobić.

Non-dev tutaj.

1
Vpatel 19 grudzień 2019, 19:04

1 odpowiedź

Rzeczywiście możesz połączyć się z obiema bazami danych. Superset umożliwia połączenie wielu baz danych (i ich typów!) Poprzez dodanie różnych parametrów połączenia.

Nie możesz jednak wykonywać JOIN zapytań między dwiema bazami danych. Superset pobiera zapytanie i przesyła je do bazy danych w celu wykonania pracy. Aby połączyć dwie bazy danych w zapytaniu, Superset musiałby w zasadzie wykonać zadanie ETL, ściągając obie bazy danych i wykonując tam zapytanie. Nie tak to jest zbudowane.

Ale znowu, MOŻESZ mieć wiele źródeł danych i mieć zapytania / wykresy, które odwołują się do każdego z nich, a wszystko to w jednym panelu.

1
Evan Rusackas 20 grudzień 2019, 00:56
Jakie jest rozwiązanie tego problemu - musi istnieć jakiś serwer pośredniczący, który można skonfigurować, co pozwoliłoby na JOIN między dwoma bazami danych.
 – 
dendog
16 październik 2021, 17:39