Jak to zrobić, aby odtwarzał tylko dźwięk, który wybrałem, dopóki nie naciśnę innego przycisku ImageButton, aby nie brzmiały one nawzajem.

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
  MediaPlayer leaf,water,fire,wind;


  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    leaf=MediaPlayer.create(MainActivity.this,R.raw.forest);
    water=MediaPlayer.create(MainActivity.this,R.raw.sea);
    fire=MediaPlayer.create(MainActivity.this,R.raw.fire);
    wind=MediaPlayer.create(MainActivity.this,R.raw.wind);
  }
  public void playleaf(View view ) {
    leaf.setLooping(true);
    leaf.start();
  }
  public void playwater(View view ) {
    water.setLooping(true);
    water.start();
    water.start();
  }
  public void playfire(View view ) {
    fire.setLooping(true);
    fire.start();
  }
  public void playwind(View view ) {
    wind.setLooping(true);
    wind.start();
  }
}
0
ldf 19 grudzień 2019, 20:06
Dlaczego musisz tworzyć różne instancje MediaPlayer? Możesz utworzyć pojedynczą instancję.
 – 
Rahul Agrawal
19 grudzień 2019, 20:09

1 odpowiedź

Zrób coś takiego.

MediaPlayer player;

public void playleaf(View view) {

  stopMedia();
player = new MediaPlayer();

  player.setDataSource(R.raw.leaf);

  player.prepareAsync();

  player.setOnPreparedListener(new MediaPlayer.OnPreparedListener() {
    @Override
    public void onPrepared(MediaPlayer mp) {
      player.setLooping(true);
      player.start();
    }
  });
}

public void playwater(View view) {
  stopMedia();

player = new MediaPlayer();

  player.setDataSource(R.raw.leaf);

  player.prepareAsync();

  player.setOnPreparedListener(new MediaPlayer.OnPreparedListener() {
    @Override
    public void onPrepared(MediaPlayer mp) {
      player.setLooping(true);
      player.start();
    }
  });
}

private void stopMedia() {
  if (player != null) {
    player.release();
    player = null;
  }
}

public void playfire(View view) {
  stopMedia();

player = new MediaPlayer();

  player.setDataSource(R.raw.leaf);

  player.prepareAsync();

  player.setOnPreparedListener(new MediaPlayer.OnPreparedListener() {
    @Override
    public void onPrepared(MediaPlayer mp) {
      player.setLooping(true);
      player.start();
    }
  });
}

public void playwind(View view) {
  stopMedia();

player = new MediaPlayer();

  player.setDataSource(R.raw.leaf);

  player.prepareAsync();

  player.setOnPreparedListener(new MediaPlayer.OnPreparedListener() {
    @Override
    public void onPrepared(MediaPlayer mp) {
      player.setLooping(true);
      player.start();
    }
  });
}
0
Rahul Agrawal 19 grudzień 2019, 20:14
Dziękuję, wyskakuję błąd w tej części (R.raw.laef); błąd: nie znaleziono odpowiedniej metody dla metody setDataSource(int) MediaPlayer.setDataSource(String) nie ma zastosowania
 – 
ldf
19 grudzień 2019, 21:38