Mam stolik z listy książek

+---------+-------------------------+------------------+-------------+-------+----------+
| ID   | Title          | Writer      | Publisher  | year | Status  |
+---------+-------------------------+------------------+-------------+-------+----------+
| S00001 | philosophy the intro  | K. Bertens.   | Kanisius  | 2018 | BOOKED  |
| S00002 | Karl Marx: Das Kapital | Karl Marx    | el-Classica | 2017 | READY  |
| S00003 | Karl Marx: Das Kapital | Karl Marx    | el-Classica | 2017 | READY  |
| S00004 | Karl Marx: Das Kapital | Johann Luwiss  | Mediatama  | 2015 | READY  |
| S00005 | Marxis         | Karl Marx    | Photoem   | 2019 | READY  |
| S00006 | Karl Marx: Das Kapital | Karl Marx    | el-Classica | 2017 | BOOKED  |
| S00007 | philosophy the intro  | K. Bertens.   | Kanisius  | 2018 | READY  |
+---------+-------------------------+------------------+-------------+-------+----------+

Pierwszy i może wyświetlać liczbę z duplikatu tytułu i grupy pisarzy według TYTUŁU i autora, ale nie mogę pokazać LICZBA ze stanu, w którym jest „GOTOWY” w każdym wierszu.

Wynik powinien być taki

+-------------------------+-----------------+-------+------+
| Title          | Writer     | Ready | stock|
+-------------------------+-----------------+-------+------+
| Marxis         | Karl Marx    | 1   |  1 |
| Karl Marx: Das Kapital | Johann Luwiss  | 1   |  1 |
| Karl Marx: Das Kapital | Karl Marx    | 2   |  3 |
| philosophy the intro  | K. Bertens.   | 1   |  2 |
+-------------------------+-----------------+-------+------+
1
Fariq Maulana 16 grudzień 2019, 19:18
Cóż, pokaż nam, co możesz zrobić
 – 
Strawberry
16 grudzień 2019, 19:19
Lub po prostu usiądź i pozwól nam wykonać całą pracę za Ciebie
 – 
Strawberry
16 grudzień 2019, 19:23

1 odpowiedź

Użyj agregacji warunkowej:

select
  title,
  writer, 
  sum(status = 'READY') ready,
  count(*) stock
from books
group by title, writer

sum(status = 'READY') to fajny skrót MySQL do liczenia, ile rekordów spełnia warunek wewnętrzny (status = 'READY'). Opiera się na fakcie, że w kontekście liczbowym MySQL ocenia prawdziwy warunek jako 1 (a fałszywy warunek jako 0).

1
GMB 16 grudzień 2019, 19:21