W moim projekcie używam Laravel-5.8. Chcę przesłać obraz i kliknij przycisk przesyłania, aby zapisać obraz i inne pola tekstowe w bazie danych.

Kontroler

public function create()
{
  $countries = ConfigCountries::all();
  return view('organization.companies.create')->with('countries', $countries);
}

public function store(Request $request)
{
  try {

      $orgStartDate = Carbon::parse($request->org_start_date);     

      $arr = [
        'organisation_code'   => $request->organisation_code,
        'organisation_name'   => $request->organisation_name,
        'website'        => $request->website,
        'org_decription'    => $request->org_description,
        'total_employees'    => $request->total_employees,
        'registration_number'  => $request->registration_number,
        'org_start_date'    => $request->$orgStartDate,
        'phone_number'     => $request->phone_number,
        'secondary_phone'    => $request->secondary_phone,
        'email'         => $request->email,
        'secondary_email'    => $request->secondary_email,
        'address1'       => $request->address1,
        'address2'       => $request->address2,
        'country_id'      => $request->country_id,
        'created_by'      => Auth::user()->id,
        'created_at'      => date("Y-m-d H:i:s"),
        'is_active'       => 1,
      ];

      if ($request->org_image != "") {
        $org_image = time() . '_' . $request->org_image->getClientOriginalName();
        $request->org_image->move('storage_files/companies/profile/', $org_image);
        $arr['org_image'] = 'storage_files/companies/profile/' . $org_image;
      }

      $company = OrgCompany::create($arr);

      $company->save();
      Session::flash('success', 'Company is created successfully');
      return redirect()->route('organization.companies.index');        

  } catch (Exception $exception) {

    return back()->withInput()
      ->withErrors(['unexpected_error' => 'Unexpected error occurred while trying to process your request.']);
  }
}

widok

  <div class="card-body">
    <form action="{{ route("organization.companies.store") }}" method="post class="form-horizontal" enctype="multipart/form-data">
      {{csrf_field()}}
        <div class="text-center">
         <input type="image" class="profile-user-img img-fluid img-circle"
            src="{{asset('theme/adminlte3/dist/img/company_logo.png')}}"
            id="wizardPicturePreview" title="" width="150">
         <input type="file" name="picture" id="wizard-picture" class="" hidden>
         <h4 class="profile-username text-center">Click On Image to Add Logo</h4>
        </div>
              
          <span style="color:blue;"><h4 class="box-title"><b>Contact Information</b></h4></span>
          <hr class="m-t-0 m-b-40"> 
              <div class="row">
                <div class="col-md-6">
                  <div class="form-group row">
                    <label class="control-label text-right col-md-3"> Phone No.</label>
                    <div class="col-md-9 controls">
                      <input type="text" name="phone_number" placeholder="Enter Company Phone no. here" class="form-control" value="{{old('phone_number')}}">
                    </div>
                  </div>
                </div>
                <div class="col-md-6">
                  <div class="form-group row">
                    <label class="control-label text-right col-md-3"> Alternative Phone No.</label>
                    <div class="col-md-9 controls">
                      <input type="text" name="secondary_phone" placeholder="Enter Alternative Phone no. here" class="form-control" value="{{old('secondary_phone')}}">
                    </div>
                  </div>
                </div>
                <!--/span-->
              </div>

            <hr>
            <div class="form-actions">
              <div class="row">
                <div class="col-md-6">
                  <div class="row">
                    <div class="col-md-offset-3 col-md-9">
                      <button type="submit" class="btn btn-primary">Add Company</button>
                      <button type="button" onclick="window.location.href='{{route('organization.companies.index')}}'" class="btn btn-default">Cancel</button>
                    </div>
                  </div>
                </div>
              </div>
            </div>
    </form>
  </div>

    <script>
      $(document).ready(function(){
        $("#wizard-picture").change(function(){
          readURL(this);
        });
      });
      function readURL(input) {
        if (input.files && input.files[0]) {
          var reader = new FileReader();

          reader.onload = function (e) {
            $('#wizardPicturePreview').attr('src', e.target.result).fadeIn('slow');
          }
          reader.readAsDataURL(input.files[0]);
        }      }
      $("input[type='image']").click(function() {
        $("input[id='wizard-picture']").click();
      });
      $(".form-control").keypress(function(e) {
        if (e.which == 13) {
          e.preventDefault();
          return false;
        }
      });

    </script>

image upload

Problem polega na tym, że bez klikania przycisku Zapisz i prześlij, gdy kliknąłem narzędzie do przesyłania plików graficznych, przekierowuje on do strony indeksu bez przesyłania obrazu na ekran.

Jak mam to rozwiązać?

Dzięki

0
mikefolu 16 grudzień 2019, 19:18

2 odpowiedzi

Typ wejściowy obrazu to sposób na zdefiniowanie obrazu jako przycisku przesyłania, więc kliknięcie obrazu w rzeczywistości powoduje wysłanie formularza. Możesz zmienić obraz na zwykły tag <img> lub zmienić moduł obsługi kliknięcia, aby zapobiec domyślnej akcji, takiej jak ta

$("input[type='image']").click(function(e) {
   e.preventDefault();
   $("input[id='wizard-picture']").click();
});

Również uwaga, masz literówkę w wierszu, który otwiera formularz. Nie ma cudzysłowów zamykających po method="POST, co prawdopodobnie jest przyczyną przekierowania strony po przesłaniu

0
Alec Joy 16 grudzień 2019, 19:28
Kiedy zmieniłem to tak, jak radziłeś, nie jest już klikalne.
 – 
mikefolu
17 grudzień 2019, 00:00
Jeśli zmienisz tag, upewnij się, że aktualizujesz jQuery, aby pasowało, więc zamiast $('input[type=image]') powinno być teraz $('#wizardPicturePreview')
 – 
Alec Joy
17 grudzień 2019, 01:33

Może dlatego, że w tagu początkowym <form> brakuje zamykającego cudzysłowu metody

0
idk 16 grudzień 2019, 23:44