Moja aplikacja ulegnie awarii, gdy przełączę fragmenty. Mam główny fragment z czatem. Kiedy przełączam fragmenty za pomocą bottomNavigationBar i wracam do głównego fragmentu czatu, moja aplikacja się zawiesza

  Process: com.example.uwebeta1, PID: 11210
  java.lang.NullPointerException: Attempt to invoke virtual method 'android.app.Application android.app.Activity.getApplication()' on a null object reference
    at androidx.lifecycle.ViewModelProviders.checkApplication(ViewModelProviders.java:42)
    at androidx.lifecycle.ViewModelProviders.of(ViewModelProviders.java:122)
    at androidx.lifecycle.ViewModelProviders.of(ViewModelProviders.java:85)
    at com.example.uwebeta1.Adapter.ChatAdapter.<init>(ChatAdapter.java:68)
    at com.example.uwebeta1.Views.Fragments.MainActivityFragments.MainMasterFragment$9.onSuccessCallback(MainMasterFragment.java:366)
    at com.example.uwebeta1.Views.Fragments.MainActivityFragments.MainMasterFragment$9.onSuccessCallback(MainMasterFragment.java:362)
    at com.example.uwebeta1.Repository.ChatsRepository$1.onDataChange(ChatsRepository.java:79)
    at com.google.firebase.database.core.ValueEventRegistration.fireEvent(com.google.firebase:firebase-database@@16.0.5:75)
    at com.google.firebase.database.core.view.DataEvent.fire(com.google.firebase:firebase-database@@16.0.5:63)
    at com.google.firebase.database.core.view.EventRaiser$1.run(com.google.firebase:firebase-database@@16.0.5:55)
    at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:873)
    at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:99)
    at android.os.Looper.loop(Looper.java:214)
    at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:7073)
    at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method)
    at com.android.internal.os.RuntimeInit$MethodAndArgsCaller.run(RuntimeInit.java:494)
    at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:965)
I/Process: Sending signal. PID: 11210 SIG: 9
Process 11210 terminated.

To jest moja klasa adapterów

 public ChatAdapter(Context mContext, List<ChatModel> mChat, String activityName, String city) {
    this.mChat = mChat;
    this.mContext = mContext;
    this.activityName = activityName;
    this.city = city;

    userViewModel = ViewModelProviders.of((FragmentActivity) mContext).get(UserViewModel.class);
    rootRef = FirebaseDatabase.getInstance().getReference().child("Users");
  } 

Oto moja metoda pobierania danych dla klasy adaptera

chatsViewModel.getMainChatByRoom(cityName, activityName, new MyFirebaseCallBack<List<ChatModel>>() {
            @Override
            public void onSuccessCallback(List<ChatModel> object) {

              chatAdapter = new ChatAdapter(getContext(), object, activityName, cityName);
              recycler_view.setAdapter(chatAdapter);
            }

            @Override
            public void onFailureCallback(String message) {

            }
          });
1
vilius barauskas 19 grudzień 2019, 21:49

1 odpowiedź

Wygląda na to, że przekazujesz referencję do Fragment do repozytorium za pośrednictwem anonimowego MyFirebaseCallBack. Jeśli onDataChange() w repozytorium uruchomi się, wywołany zostanie MyFirebaseCallback.onSuccessCallback(). Ponieważ Fragmentinstancja, dla której wykonywana jest następująca linia

chatAdapter = new ChatAdapter(getContext(), object, activityName, cityName);

Nie jest już dołączony do żadnego Activity, jego getContext() zwraca null.

Z (anty-)wzorcem przekazywania wywołania zwrotnego do metoda ViewModel, to do Ciebie należy sprawdzenie, czy getContext() zwraca null. Jeśli tak, nie powinieneś modyfikować niczego związanego z View. Należy również pamiętać, że odłączona instancja Fragment może już nigdy nie zostać dołączona do Activity.

Zamiast tego możesz skorzystać z faktu, że ViewModel uwzględnia cykl życia. Niech getMainChatByRoom(cityName, activityName) zwróci LiveData<List<ChatModel>> i zarejestruje Observer<List<ChatModel>> w Fragment.onActivityCreated() w ten sposób:

chatsViewModel.getMainChatByRoom(cityName, activityName).observe(getViewLifecycleOwner(), new Observer<List<ChatModel>>(){
  @Override
  onChange(@Nullable List<ChatModel> data){
    chatAdapter = new ChatAdapter(getContext(), object, activityName, cityName);
    recycler_view.setAdapter(chatAdapter);
  }
}

(Android Studio prawdopodobnie wymieni większość tego na wyrażenie lambda, ale chciałem pokazać, jak skonfigurowany jest Observer)

Zobacz także przewodniki po architekturze aplikacji na Androida, zwłaszcza Obserwuj obiekty LiveData

0
Bö macht Blau 19 grudzień 2019, 22:40