Niedawno zintegrowałem komponent nawigacyjny w projekcie, który jest oparty na modelu pojedynczego działania. Próbowałem dodać testy interfejsu użytkownika na podstawie samouczków w dokumentacji systemu Android. Jednak to nie zadziałało, gdy zrobiłem małą modyfikację tego samouczka. Mam następujący kod w moim fragmencie.

val bundle = Bundle().apply {
  putString(UserTrackingConstants.VIEW, UserTrackingConstants.HOME)
}

btnSignUp.setOnClickListener {
findNavController().navigate(R.id.action_from_home_fragment_to_registration_fragment,bundle)
}

Tak więc za każdym razem, gdy zostanie kliknięty btnSignUp, wywoła następującą akcję nawigacji. Działa idealnie. Następnie dodałem następujący test.

@Test
  fun testRegisterButtonClicked() {
    val mockNavController = mock(NavController::class.java)
    val bundle = bundleOf(
        UserTrackingConstants.VIEW to UserTrackingConstants.HOME
    )
    val scenario = launchFragmentInContainer<HomeFragment>()
    scenario.onFragment { fragment ->
      Navigation.setViewNavController(fragment.requireView(), mockNavController)
    }
    onView(withId(R.id.btnSignUp))
        .perform(click())
    verify(mockNavController).navigate(R.id.action_from_home_fragment_to_registration_fragment, bundle)
  }

I rzuca następujący wyjątek

E/TestRunner: ----- begin exception -----
  Argument(s) are different! Wanted:
  navController.navigate(
    2131296310,
    Bundle[{view=home}]
  );
  -> at HomeFragmentTest.testRegisterButtonClicked(HomeFragmentTest.kt:87)
  Actual invocation has different arguments:
  navController.navigate(
    2131296310,
    Bundle[{view=home}]
  );
  -> at HomeFragment$setupObservers$2.onClick(HomeFragment.kt:84)

    at HomeFragmentTest.testRegisterButtonClicked(HomeFragmentTest.kt:87)
    at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method)
    at org.junit.runners.model.FrameworkMethod$1.runReflectiveCall(FrameworkMethod.java:50)
    at org.junit.internal.runners.model.ReflectiveCallable.run(ReflectiveCallable.java:12)
    at org.junit.runners.model.FrameworkMethod.invokeExplosively(FrameworkMethod.java:47)
    at org.junit.internal.runners.statements.InvokeMethod.evaluate(InvokeMethod.java:17)
    at androidx.test.internal.runner.junit4.statement.RunBefores.evaluate(RunBefores.java:80)
    at org.junit.runners.ParentRunner.runLeaf(ParentRunner.java:325)
    at org.junit.runners.BlockJUnit4ClassRunner.runChild(BlockJUnit4ClassRunner.java:78)
    at org.junit.runners.BlockJUnit4ClassRunner.runChild(BlockJUnit4ClassRunner.java:57)
    at org.junit.runners.ParentRunner$3.run(ParentRunner.java:290)
    at org.junit.runners.ParentRunner$1.schedule(ParentRunner.java:71)
    at org.junit.runners.ParentRunner.runChildren(ParentRunner.java:288)
    at org.junit.runners.ParentRunner.access$000(ParentRunner.java:58)
    at org.junit.runners.ParentRunner$2.evaluate(ParentRunner.java:268)
    at org.junit.runners.ParentRunner.run(ParentRunner.java:363)
    at androidx.test.ext.junit.runners.AndroidJUnit4.run(AndroidJUnit4.java:104)
    at org.junit.runners.Suite.runChild(Suite.java:128)
    at org.junit.runners.Suite.runChild(Suite.java:27)
    at org.junit.runners.ParentRunner$3.run(ParentRunner.java:290)
    at org.junit.runners.ParentRunner$1.schedule(ParentRunner.java:71)
    at org.junit.runners.ParentRunner.runChildren(ParentRunner.java:288)
    at org.junit.runners.ParentRunner.access$000(ParentRunner.java:58)
    at org.junit.runners.ParentRunner$2.evaluate(ParentRunner.java:268)
    at org.junit.runners.ParentRunner.run(ParentRunner.java:363)
    at org.junit.runner.JUnitCore.run(JUnitCore.java:137)
    at org.junit.runner.JUnitCore.run(JUnitCore.java:115)
    at androidx.test.internal.runner.TestExecutor.execute(TestExecutor.java:56)
    at androidx.test.runner.AndroidJUnitRunner.onStart(AndroidJUnitRunner.java:392)
    at android.app.Instrumentation$InstrumentationThread.run(Instrumentation.java:2189)
  ----- end exception -----

Argument(s) are different! Wanted:
navController.navigate(
2131296310,
Bundle[{view=home}]
);
-> at HomeFragmentTest.testRegisterButtonClicked(HomeFragmentTest.kt:87)
Actual invocation has different arguments:
navController.navigate(
2131296310,
Bundle[{view=home}]
);
-> at HomeFragment$setupObservers$2.onClick(HomeFragment.kt:84)

at HomeFragmentTest.testRegisterButtonClicked(HomeFragmentTest.kt:87)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method)
at org.junit.runners.model.FrameworkMethod$1.runReflectiveCall(FrameworkMethod.java:50)
at org.junit.internal.runners.model.ReflectiveCallable.run(ReflectiveCallable.java:12)
at org.junit.runners.model.FrameworkMethod.invokeExplosively(FrameworkMethod.java:47)
at org.junit.internal.runners.statements.InvokeMethod.evaluate(InvokeMethod.java:17)
at androidx.test.internal.runner.junit4.statement.RunBefores.evaluate(RunBefores.java:80)
at org.junit.runners.ParentRunner.runLeaf(ParentRunner.java:325)
at org.junit.runners.BlockJUnit4ClassRunner.runChild(BlockJUnit4ClassRunner.java:78)
at org.junit.runners.BlockJUnit4ClassRunner.runChild(BlockJUnit4ClassRunner.java:57)
at org.junit.runners.ParentRunner$3.run(ParentRunner.java:290)
at org.junit.runners.ParentRunner$1.schedule(ParentRunner.java:71)
at org.junit.runners.ParentRunner.runChildren(ParentRunner.java:288)
at org.junit.runners.ParentRunner.access$000(ParentRunner.java:58)
at org.junit.runners.ParentRunner$2.evaluate(ParentRunner.java:268)
at org.junit.runners.ParentRunner.run(ParentRunner.java:363)
at androidx.test.ext.junit.runners.AndroidJUnit4.run(AndroidJUnit4.java:104)
at org.junit.runners.Suite.runChild(Suite.java:128)
at org.junit.runners.Suite.runChild(Suite.java:27)
at org.junit.runners.ParentRunner$3.run(ParentRunner.java:290)
at org.junit.runners.ParentRunner$1.schedule(ParentRunner.java:71)
at org.junit.runners.ParentRunner.runChildren(ParentRunner.java:288)
at org.junit.runners.ParentRunner.access$000(ParentRunner.java:58)
at org.junit.runners.ParentRunner$2.evaluate(ParentRunner.java:268)
at org.junit.runners.ParentRunner.run(ParentRunner.java:363)
at org.junit.runner.JUnitCore.run(JUnitCore.java:137)
at org.junit.runner.JUnitCore.run(JUnitCore.java:115)
at androidx.test.internal.runner.TestExecutor.execute(TestExecutor.java:56)
at androidx.test.runner.AndroidJUnitRunner.onStart(AndroidJUnitRunner.java:392)
at android.app.Instrumentation$InstrumentationThread.run(Instrumentation.java:2189)

Z logcata nie wyciągam niczego użytecznego. Wygląda na to, że argumenty są takie same i powinno minąć. Działa dobrze, jeśli nie zdam pakietu. Śledziłem dokumenty w następującym linku https://developer.android.com/guide/ nawigacja/testy nawigacji. Moje pytanie brzmi, czy ktoś doświadcza takich wyjątków i jak przetestować składnik nawigacji z pakietem?

1
Farruh Habibullaev 19 grudzień 2019, 22:11

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Powodem, dla którego doświadczyłeś tak dziwnych wyników testów jest to, że klasa Bundle nie przesłania metod equals() i toString(), więc instancje Bundle są porównywane przez referencję (a referencje są oczywiście inny dla oczekiwanego pakietu i rzeczywistego) – a ponieważ Mockito opiera się na tych metodach, aby sprawdzić, czy obiekty są takie same, Twój przypadek testowy zakończy się niepowodzeniem.

Aby naprawić to zachowanie, możesz użyć niestandardowego dopasowania dla Mockito.verify():

public class BundleEquals implements ArgumentMatcher, ContainsExtraTypeInfo, Serializable {

  @Nullable
  private final Bundle expected;

  public BundleEquals(@Nullable Bundle expected) {
    this.expected = expected;
  }

  @Override
  public boolean matches(Bundle actual) {
    if (expected == null && actual == null) {
      return true;
    }

    if (expected == null || actual == null) {
      return false;
    }

    return areBundlesEqual(expected, actual);
  }

  private boolean areBundlesEqual(@NonNull Bundle expected, @NonNull Bundle actual) {
    if (expected.size() != actual.size()) {
      return false;
    }

    if (!expected.keySet().containsAll(actual.keySet())) {
      return false;
    }

    for (String key : expected.keySet()) {
      @Nullable Object expectedValue = expected.get(key);
      @Nullable Object actualValue = actual.get(key);

      if (expectedValue instanceof Bundle && actualValue instanceof Bundle) {
        if (!areBundlesEqual((Bundle) expectedValue, (Bundle) actualValue)) {
          return false;
        }
      } else if (!Objects.equals(expectedValue, actualValue)) {
        return false;
      }
    }

    return true;
  }

  public String toStringWithType() {
    String clazz = expected != null ? expected.getClass().getSimpleName() : null;
    return "(" + clazz + ") " + describe(expected);
  }

  private String describe(Object object) {
    return ValuePrinter.print(object);
  }

  @Override
  public boolean typeMatches(Object actual) {
    return expected != null && actual != null && actual.getClass() == expected.getClass();
  }

  public String toString() {
    return describe(expected);
  }

}

Uwaga: implementacje ContainsExtraTypeInfo i Serializable nie są tutaj wymagane, ale zapewnią szczegółowy opis oczekiwanych i rzeczywistych argumentów w przypadku niepowodzenia testu z powodu niezgodności pakietów,

Aby zastosować dopasowanie, powinieneś użyć czegoś takiego:

verify(mockNavController).navigate(eq(R.id.action_from_home_fragment_to_registration_fragment), argThat(new BundleEquals(bundle));

Pamiętaj, że eq() jest tutaj potrzebny, aby Mockito nie myliło różnych dopasowań: pozostawienie niezapakowanego identyfikatora akcji nie powiedzie się weryfikacją.

1
Nik Satyr 14 listopad 2020, 23:13

Jesteś tego pewien:

bundleOf(
        UserTrackingConstants.VIEW to UserTrackingConstants.HOME
    )

Jest taki sam jak:

Bundle().apply {
  putString(UserTrackingConstants.VIEW, UserTrackingConstants.HOME)
}
0
coroutineDispatcher 19 grudzień 2019, 23:48
Cześć @korutyna. Przetestowałem go we wszystkich możliwych kombinacjach. Jednak wciąż zawodzi!
 – 
Farruh Habibullaev
20 grudzień 2019, 01:01
Sprawdź to rozwiązanie, które wygląda pomocne stackoverflow.com/questions/50334550/…
 – 
coroutineDispatcher
20 grudzień 2019, 11:10