Dane wejściowe to prosta tablica obiektów (contacts)

Wejście :

[
 { name: "Mohan", phone: xxxxxx },
 { name: "Ramanujan", phone: xxxxxx },
 { name: "Rabindranath", phone: xxxxxx },
 { name: "Satyajit", phone: xxxxxx },
 { name: "Subhash", phone: xxxxxx },
 { name: "Bahadur", phone: xxxxxx }
];

Wyjście chciałbym mieć:

[
 { title: "B", data: [{ name: "Bahadur", phone: xxxxxx }] },
 { title: "M", data: [{ name: "Mohan", phone: xxxxxx }] },
 {
  title: "R",
  data: [
   { name: "Ramanujan", phone: xxxxxx },
   { name: "Rabindranath", phone: xxxxxx }
  ]
 },
 {
  title: "S",
  data: [
   { name: "Satyajit", phone: xxxxxx },
   { name: "Subhash", phone: xxxxxx }
  ]
 }
];

Byłbym wdzięczny za poświęcony czas. Dziękuję.
Nawet pseudo-kod wystarczy.

0
Abhishek Mazumdar 19 grudzień 2019, 22:11

3 odpowiedzi

Musisz po prostu zmapować swoją tablicę w następujący sposób:

const myArray = [
  {name: 'Mohan', phone: 'xxxxxx'},
  {name: 'Ramanujan', phone: 'xxxxxx'},
  {name: 'Rabindranath', phone: 'xxxxxx'},
  {name: 'Satyajit', phone: 'xxxxxx'},
  {name: 'Subhash', phone: 'xxxxxx'},
  {name: 'Bahadur', phone: 'xxxxxx'},
 ];
 const output = myArray.map(item => {
  return {
   title: item.name.charAt(0),
   data: [{name: item.name, phone: item.phone}],
  };
 });

Nawiasem mówiąc, dane nie muszą być tablicą, jeśli jest tylko jeden element. data: {name: item.name, phone: item.phone} też działałoby dobrze.

1
Sylvain 19 grudzień 2019, 22:30

Możesz tymczasowo zebrać elementy do Map, a następnie wygenerować tablicę i sort() ją na końcu:

let original=[
  {name: "Mohan", phone: "xxxxxx"},
  {name: "Ramanujan", phone: "xxxxxx"},
  {name: "Rabindranath", phone: "xxxxxx"},
  {name: "Satyajit", phone: "xxxxxx"},
  {name: "Subhash", phone: "xxxxxx"},
  {name: "Bahadur", phone: "xxxxxx"}
];

let titlemap=new Map();
original.forEach(item=>{
 let title=item.name[0];
 if(!titlemap.has(title))
  titlemap.set(title,[]);
 titlemap.get(title).push(item);
});
let result=[];
titlemap.forEach((list,title)=>result.push({title:title,data:list}));
result.sort((a,b)=>a.title.charCodeAt(0)-b.title.charCodeAt(0));
console.log(result);
0
tevemadar 20 grudzień 2019, 00:20
const myArray = [
  {name: 'Mohan', phone: 'xxxxxx'},
  {name: 'Ramanujan', phone: 'xxxxxx'},
  {name: 'Rabindranath', phone: 'xxxxxx'},
  {name: 'Satyajit', phone: 'xxxxxx'},
  {name: 'Subhash', phone: 'xxxxxx'},
  {name: 'Bahadur', phone: 'xxxxxx'},
 ];


 const data = {};

 myArray.forEach((obj) => {
  if(data[obj.name[0]]) {
    data[obj.name[0]].push(obj);
  } else {
   data[obj.name[0]] = [obj];
  }
 });

const arr = Object.entries(data).map((value) => {
 return {
  title: value[0],
  data: value[1],
 }
});

arr powinno odpowiadać oczekiwanym wynikom

0
Harvey Kadyanji 20 grudzień 2019, 00:31