Mam problem z utworzeniem wykresu słupkowego obok siebie.

Pręty nakładają się na siebie, chciałbym, aby były obok siebie. Kiedy najedziesz kursorem, zobaczysz, że tylko połowa paska zmienia kolor. W console.log pokazuje ich poprawną wartość.

  //set up data
  var sales = [
    {
      "vendnm": "CHARNECA",
      "MonthAbrev": "Jan",
      "Vendas_Ano": 21611.950000000004,
      "Vendas_Ant": 16033.31
    },
    {
      "vendnm": "CHARNECA",
      "MonthAbrev": "Fev",
      "Vendas_Ano": 48108.08,
      "Vendas_Ant": 51142.299999999996
    },
    {
      "vendnm": "CHARNECA",
      "MonthAbrev": "Mar",
      "Vendas_Ano": 13427.280000000004,
      "Vendas_Ant": 21274.129999999997
    },
    {
      "vendnm": "CHARNECA",
      "MonthAbrev": "Apr",
      "Vendas_Ano": 28553.83,
      "Vendas_Ant": 15228.569999999998
    },
    {
      "vendnm": "CHARNECA",
      "MonthAbrev": "Mai",
      "Vendas_Ano": 19639.59,
      "Vendas_Ant": 10291.359999999999
    },
    {
      "vendnm": "CHARNECA",
      "MonthAbrev": "Jun",
      "Vendas_Ano": 22530.840000000007,
      "Vendas_Ant": 21905.29
    },
    {
      "vendnm": "CHARNECA",
      "MonthAbrev": "Jul",
      "Vendas_Ano": 20216.759999999995,
      "Vendas_Ant": 8276
    },
    {
      "vendnm": "CHARNECA",
      "MonthAbrev": "Ago",
      "Vendas_Ano": 39832.04,
      "Vendas_Ant": 49810.810000000005
    },
    {
      "vendnm": "CHARNECA",
      "MonthAbrev": "Set",
      "Vendas_Ano": 12861.52,
      "Vendas_Ant": 24425.32
    },
    {
      "vendnm": "CHARNECA",
      "MonthAbrev": "Out",
      "Vendas_Ano": 9227.34,
      "Vendas_Ant": 17804.65
    },
    {
      "vendnm": "CHARNECA",
      "MonthAbrev": "Nov",
      "Vendas_Ano": 31382.11,
      "Vendas_Ant": 9993.34
    },
    {
      "vendnm": "CHARNECA",
      "MonthAbrev": "Dez",
      "Vendas_Ano": 39832.04,
      "Vendas_Ant": 36568.7
    },
    {
      "vendnm": "JOÃO LUIS",
      "MonthAbrev": "Jan",
      "Vendas_Ano": 22681.14,
      "Vendas_Ant": 28587.71
    },
    {
      "vendnm": "JOÃO LUIS",
      "MonthAbrev": "Fev",
      "Vendas_Ano": 31382.11,
      "Vendas_Ant": 37637.420000000006
    },
    {
      "vendnm": "JOÃO LUIS",
      "MonthAbrev": "Mar",
      "Vendas_Ano": 32453.779999999995,
      "Vendas_Ant": 32993.12
    },
    {
      "vendnm": "JOÃO LUIS",
      "MonthAbrev": "Apr",
      "Vendas_Ano": 23445.4,
      "Vendas_Ant": 30835.75
    },
    {
      "vendnm": "JOÃO LUIS",
      "MonthAbrev": "Mai",
      "Vendas_Ano": 16471.71,
      "Vendas_Ant": 18028.07
    },
    {
      "vendnm": "JOÃO LUIS",
      "MonthAbrev": "Jun",
      "Vendas_Ano": 11617.470000000001,
      "Vendas_Ant": 22651.53
    },
    {
      "vendnm": "JOÃO LUIS",
      "MonthAbrev": "Jul",
      "Vendas_Ano": 24699.44,
      "Vendas_Ant": 34152.28999999999
    },
    {
      "vendnm": "JOÃO LUIS",
      "MonthAbrev": "Ago",
      "Vendas_Ano": 35476.94000000001,
      "Vendas_Ant": 22069.699999999997
    },
    {
      "vendnm": "JOÃO LUIS",
      "MonthAbrev": "Set",
      "Vendas_Ano": 37462.92,
      "Vendas_Ant": 23120.08
    },
    {
      "vendnm": "JOÃO LUIS",
      "MonthAbrev": "Out",
      "Vendas_Ano": 22042.140000000003,
      "Vendas_Ant": 28449.95
    },
    {
      "vendnm": "JOÃO LUIS",
      "MonthAbrev": "Nov",
      "Vendas_Ano": 16471.71,
      "Vendas_Ant": 30755.050000000003
    },
    {
      "vendnm": "JOÃO LUIS",
      "MonthAbrev": "Dez",
      "Vendas_Ano": 24699.44,
      "Vendas_Ant": 22838.64
    }
  ]

  d3.selectAll('input[name=type-selector]').on('change', function () {
    typeSelected = this.value;
    createBar(getDataFromType(typeSelected));
  });

  var typeSelected = d3.select('input[name=type-selector]:checked', '#type-selector').node().value;

  /////////////////////////////////////////////////
  // BAR
  /////////////////////////////////////////////////
  var svgBar = d3.select("#myChart").append("svg").attr("width", 600).attr("height", 300);
  var marginBar = {
    top: 20,
    right: 20,
    bottom: 30,
    left: 40
  };
  var widthBar = +svgBar.attr("width") - marginBar.left - marginBar.right;
  var heightBar = +svgBar.attr("height") - marginBar.top - marginBar.bottom;
  var xBar0 = d3.scaleBand().rangeRound([0, widthBar]).padding(0.1);
  var xBar1 = d3.scaleBand().rangeRound([0, xBar0.bandwidth()]).padding(0.1);
  var yBar = d3.scaleLinear().rangeRound([heightBar, 0]);
  var gBar = svgBar.append("g").attr('id', 'gBar').attr("transform", "translate(" + marginBar.left + ", " + marginBar.top + ")");

  var gX = gBar.append("g")
    .attr("class", "axis axis--x")
    .attr("transform", "translate(0," + heightBar + ")");

  var gY = gBar.append("g")
    .attr("class", "axis axis--y")

  createBar(getDataFromType(typeSelected));

  function createBar(sales) {

    xBar0.domain(sales.map(function (d) {
      return d.MonthAbrev;
    }));

    // xBar1.domain(reduceMonth.map(function (d) {
    //   return d.MonthAbrev;
    // }));

    yBar.domain([0, d3.max(sales, function (d) {
      return d.value
    }) + 15000]);

    gX.call(d3.axisBottom(xBar0.padding(0.6)));
    gY.call(d3.axisLeft(yBar))
      .append("text")
      .attr("transform", "rotate(-90)")
      .attr("y", 6)
      .attr("dy", "0.71em")
      .attr("text-anchor", "end");

    var bars = gBar.selectAll(".bar")
      .data(sales);

    bars.enter().append("rect")
      .attr("class", "bar")
      .merge(bars)
      .attr("x", (d, i) => i * (widthBar / sales.length))
      .attr("y", function (d) {
        return yBar(d.value);
      })
      .attr("width", xBar0.bandwidth())
      .attr("height", function (d) {
        return heightBar - yBar(d.value);
      })
      .on("mouseover", function (a) {
        console.log(a);
        bars.append("text")
          .attr("class", "title-text")
          .style("fill", "rgb(44, 160, 44)")
          .text(
            a.vendnm
          )
          .attr("text-anchor", "middle")
          .attr("x", 400)
          .attr("y", 50);
      })
      .on("mouseout", function (a) {
        bars.select(".title-text").remove();
      })
  }

  // return the right data
  function getDataFromType(type) {
    var arr = [];
    sales.forEach(function (item) {
      arr.push({
        "vendnm": item.vendnm,
        "MonthAbrev": item.MonthAbrev,
        "value": item[type]
      });
    });
    return arr;
  }
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/d3/3.5.17/d3.min.js"></script>
<head>

  <script src="https://d3js.org/d3.v5.js"></script>
  <script src='https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js'></script>

</head>

<style>
  .bar {
    fill: steelblue;
  }

  .bar:hover {
    fill: brown;
  }

  .arc text {
    font: 10px sans-serif;
    text-anchor: middle;
  }

  .arc path {
    stroke: #fff;
  }
</style>

<body>
  <div style="margin: 20px">
    <div style="margin-left: 50px;" id="type-selector-container">
      <form id='type-selector'>
        <input type='radio' name='type-selector' id='rb-1' value='Vendas_Ano' checked />
        <label for='rb-1'>Vendas Ano</label>

        <input type='radio' name='type-selector' id='rb-2' value='Vendas_Ant' />
        <label for='rb-2'>Vendas Ant</label>
      </form>
    </div>
    <div id="myChart"></div>
  </div>
</body>

Jestem początkującym w D3.js iz góry dziękuję za pomoc.

1
vbernal 16 grudzień 2019, 14:37
1
@vbernal- Ten post może pomóc. stackoverflow.com/questions/ 57948410/…
 – 
ksp585
16 grudzień 2019, 17:41
Cześć @ksp585, wyedytowałem linię .attr (" x ", function (d, i) { return xBar0 (d.MonthAprev); }) i wstawiłem .attr ("x", (d, i) => i * (widthBar / sales.length)). Edytowałem też tutaj w kodzie, problem polega na tym, że najpierw pojawia się 12 słupków Seller A (Heath), a następnie 12 słupków Seller B (João Luis). Czy wiesz, jak mogę sprawić, by wyglądało na przeplatane? Dziękuję Ci
 – 
vbernal
16 grudzień 2019, 19:13

1 odpowiedź

Byłem w stanie rozwiązać, zasadniczo zmieniając moją funkcję „x”. Teraz wygląda to tak:

  //set up data
  var sales = [
    {
      "vendnm": "CHARNECA",
      "MonthAbrev": "Jan",
      "Vendas_Ano": 21611.950000000004,
      "Vendas_Ant": 16033.31
    },
    {
      "vendnm": "CHARNECA",
      "MonthAbrev": "Fev",
      "Vendas_Ano": 48108.08,
      "Vendas_Ant": 51142.299999999996
    },
    {
      "vendnm": "CHARNECA",
      "MonthAbrev": "Mar",
      "Vendas_Ano": 13427.280000000004,
      "Vendas_Ant": 21274.129999999997
    },
    {
      "vendnm": "CHARNECA",
      "MonthAbrev": "Apr",
      "Vendas_Ano": 28553.83,
      "Vendas_Ant": 15228.569999999998
    },
    {
      "vendnm": "CHARNECA",
      "MonthAbrev": "Mai",
      "Vendas_Ano": 19639.59,
      "Vendas_Ant": 10291.359999999999
    },
    {
      "vendnm": "CHARNECA",
      "MonthAbrev": "Jun",
      "Vendas_Ano": 22530.840000000007,
      "Vendas_Ant": 21905.29
    },
    {
      "vendnm": "CHARNECA",
      "MonthAbrev": "Jul",
      "Vendas_Ano": 20216.759999999995,
      "Vendas_Ant": 8276
    },
    {
      "vendnm": "CHARNECA",
      "MonthAbrev": "Ago",
      "Vendas_Ano": 39832.04,
      "Vendas_Ant": 49810.810000000005
    },
    {
      "vendnm": "CHARNECA",
      "MonthAbrev": "Set",
      "Vendas_Ano": 12861.52,
      "Vendas_Ant": 24425.32
    },
    {
      "vendnm": "CHARNECA",
      "MonthAbrev": "Out",
      "Vendas_Ano": 9227.34,
      "Vendas_Ant": 17804.65
    },
    {
      "vendnm": "CHARNECA",
      "MonthAbrev": "Nov",
      "Vendas_Ano": 31382.11,
      "Vendas_Ant": 9993.34
    },
    {
      "vendnm": "CHARNECA",
      "MonthAbrev": "Dez",
      "Vendas_Ano": 39832.04,
      "Vendas_Ant": 36568.7
    },
    {
      "vendnm": "JOÃO LUIS",
      "MonthAbrev": "Jan",
      "Vendas_Ano": 22681.14,
      "Vendas_Ant": 28587.71
    },
    {
      "vendnm": "JOÃO LUIS",
      "MonthAbrev": "Fev",
      "Vendas_Ano": 31382.11,
      "Vendas_Ant": 37637.420000000006
    },
    {
      "vendnm": "JOÃO LUIS",
      "MonthAbrev": "Mar",
      "Vendas_Ano": 32453.779999999995,
      "Vendas_Ant": 32993.12
    },
    {
      "vendnm": "JOÃO LUIS",
      "MonthAbrev": "Apr",
      "Vendas_Ano": 23445.4,
      "Vendas_Ant": 30835.75
    },
    {
      "vendnm": "JOÃO LUIS",
      "MonthAbrev": "Mai",
      "Vendas_Ano": 16471.71,
      "Vendas_Ant": 18028.07
    },
    {
      "vendnm": "JOÃO LUIS",
      "MonthAbrev": "Jun",
      "Vendas_Ano": 11617.470000000001,
      "Vendas_Ant": 22651.53
    },
    {
      "vendnm": "JOÃO LUIS",
      "MonthAbrev": "Jul",
      "Vendas_Ano": 24699.44,
      "Vendas_Ant": 34152.28999999999
    },
    {
      "vendnm": "JOÃO LUIS",
      "MonthAbrev": "Ago",
      "Vendas_Ano": 35476.94000000001,
      "Vendas_Ant": 22069.699999999997
    },
    {
      "vendnm": "JOÃO LUIS",
      "MonthAbrev": "Set",
      "Vendas_Ano": 37462.92,
      "Vendas_Ant": 23120.08
    },
    {
      "vendnm": "JOÃO LUIS",
      "MonthAbrev": "Out",
      "Vendas_Ano": 22042.140000000003,
      "Vendas_Ant": 28449.95
    },
    {
      "vendnm": "JOÃO LUIS",
      "MonthAbrev": "Nov",
      "Vendas_Ano": 16471.71,
      "Vendas_Ant": 30755.050000000003
    },
    {
      "vendnm": "JOÃO LUIS",
      "MonthAbrev": "Dez",
      "Vendas_Ano": 24699.44,
      "Vendas_Ant": 22838.64
    }
  ]

  d3.selectAll('input[name=type-selector]').on('change', function () {
    typeSelected = this.value;
    createBar(getDataFromType(typeSelected));
  });

  var typeSelected = d3.select('input[name=type-selector]:checked', '#type-selector').node().value;

  /////////////////////////////////////////////////
  // BAR
  /////////////////////////////////////////////////
  var svgBar = d3.select("#myChart").append("svg").attr("width", 600).attr("height", 300);
  var marginBar = {
    top: 20,
    right: 20,
    bottom: 30,
    left: 40
  };
  var widthBar = +svgBar.attr("width") - marginBar.left - marginBar.right;
  var heightBar = +svgBar.attr("height") - marginBar.top - marginBar.bottom;
  var xBar0 = d3.scaleBand().range([0, widthBar]).padding(0.1);
  var yBar = d3.scaleLinear().rangeRound([heightBar, 0]);
  var gBar = svgBar.append("g").attr('id', 'gBar').attr("transform", "translate(" + marginBar.left + ", " + marginBar.top + ")");

  var gX = gBar.append("g")
    .attr("class", "axis axis--x")
    .attr("transform", "translate(0," + heightBar + ")");

  var gY = gBar.append("g")
    .attr("class", "axis axis--y")

  createBar(getDataFromType(typeSelected));

  function createBar(sales) {

    xBar0.domain(sales.map(function (d) {
      return d.MonthAbrev;
    }));

    yBar.domain([0, d3.max(sales, function (d) {
      return d.value
    }) + 15000]);

    var barWidth = xBar0.bandwidth() / 2;

    gX.call(d3.axisBottom(xBar0));
    gY.call(d3.axisLeft(yBar))
      .append("text")
      .attr("transform", "rotate(-90)")
      .attr("y", 6)
      .attr("dy", "0.71em")
      .attr("text-anchor", "end");

    var bars = gBar.selectAll(".bar")
      .data(sales);

      // console.log

    bars.enter().append("rect")
      .attr("class", "bar")
      .merge(bars)
      .attr("x", function (d, i) {
        return xBar0(d.MonthAbrev) + barWidth * ((d.vendnm == 'CHARNECA') ? 0.2 : 1);
      })
      .attr("y", function (d) {
        return yBar(d.value);
      })
      .attr("width", barWidth - 5)
      .attr("height", function (d) {
        // console.log(d);
        return heightBar - yBar(d.value);
      })
      .attr("fill", function (d) {
        if (d.vendnm === 'CHARNECA') {
          return "rgb(251,180,174)";
        } else {
          return "rgb(179,205,227)";
        }
      })
      .on("mouseover", function (a) {
        gBar.append("text")
          .attr("class", "title-text")
          .style("fill", "#000000")
          .text(
            a.vendnm + ' - ' +
            a.MonthAbrev + ' - ' +
            Number(Math.round(a.value * 100) / 100).toLocaleString("es-ES", { minimumFractionDigits: 2 }) + '€'
          )
          .attr("text-anchor", "middle")
          .attr("x", 200)
          .attr("y", 30);
      })
      .on("mouseout", function (a) {
        gBar.select(".title-text").remove();
      })
  }

  // return the right data
  function getDataFromType(type) {
    var arr = [];
    sales.forEach(function (item) {
      arr.push({
        "vendnm": item.vendnm,
        "MonthAbrev": item.MonthAbrev,
        "value": item[type]
      });
    });
    return arr;
  }
<head>

  <script src="https://d3js.org/d3.v5.js"></script>
  <script src='https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js'></script>

</head>

<style>
  .bar:hover {
    fill: brown;
  }

  .arc text {
    font: 10px sans-serif;
    text-anchor: middle;
  }

  .arc path {
    stroke: #fff;
  }
</style>

<body>
  <div style="margin: 20px">
    <div style="margin-left: 50px;" id="type-selector-container">
      <form id='type-selector'>
        <input type='radio' name='type-selector' id='rb-1' value='Vendas_Ano' checked />
        <label for='rb-1'>Vendas_Ano</label>

        <input type='radio' name='type-selector' id='rb-2' value='Vendas_Ant' />
        <label for='rb-2'>Vendas_Ant</label>
      </form>
    </div>
    <div id="myChart"></div>
  </div>
</body>
0
vbernal 16 grudzień 2019, 21:30