Jak stworzyć schemat bazy danych, aby jeden pracownik mógł należeć tylko do jednego działu. Istnieją trzy tabele firmy „Tabela pracowników”, „Tabela działów” i „Tabela regionów”.

0
Ayushi Jain 16 grudzień 2019, 13:05
2
Ustaw identyfikator działu jako klucz obcy w tabeli Pracownik
 – 
Joakim Danielson
16 grudzień 2019, 13:06

1 odpowiedź

Robisz to, mając kolumnę department_id w employees:

create table employees (
    . . . ,
    department_id int,
    . . . 
    constraint fk_employees_department foreign key (department_id) references departments(department_id)
);

Jeśli chcesz wymagać, aby każdy pracownik zawsze pracował w dziale, użyj not null:

department_id int not null,
2
Gordon Linoff 16 grudzień 2019, 15:54