Nie mogłem znaleźć ani w dokumentacji http://docs.renjin. org/en/latest/library/execution-context.html lub tutaj wszelkie informacje, jak skonfigurować konkretną wersję R. Czy istnieje sposób na skonfigurowanie sesji lub RenjinScriptEngine z wersją R? Jeśli nie, czy obsługiwana jest najnowsza wersja 3.5?

0
Miguel 18 grudzień 2019, 12:41

1 odpowiedź

Najnowsza wersja Renjina to 3.5-beta76 i jest kompatybilna z GNU R 3.5.3.

0
akbertram 20 grudzień 2019, 12:05