Kiedy próbuję skompilować projekt Androida wygenerowany za pomocą tego polecenia:

mvn archetype:generate \
 -DarchetypeArtifactId=android-quickstart \
 -DarchetypeGroupId=de.akquinet.android.archetypes \
 -DarchetypeVersion=1.0.11 \
 -DgroupId=com.kleber \
 -DartifactId=app2

Który generuje projekt o takiej strukturze:

app2
 -assets
 -res
 ...
 -layout
 -menu
 -values
 ...
 -src
 -main
  -java
  -com
   -kleber
   HelloAndroidActivity.java
 AndroidManifest.xml
 default.properties
 pom.xml

Mam ten błąd:

[ERROR] Found files or folders in non-standard locations in the project!
[ERROR] ....This might be a side-effect of a migration to Android Maven Plugin 4+.
[ERROR] ....Please observe the warnings for specific files and folders above.
[ERROR] ....Ideally you should restructure your project.
[ERROR] ....Alternatively add explicit configuration overrides for files or folders.
[ERROR] ....Finally you could set failOnNonStandardStructure to false, potentially resulting in other failures.

Mam ten plik pom.xml:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/maven-v4_0_0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
  <groupId>com.kleber</groupId>
  <artifactId>app2</artifactId>
  <version>1.0</version>
  <packaging>apk</packaging>
  <name>app2</name>

  <properties>
    <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
    <platform.version>4.1.1.4</platform.version>
    <android.plugin.version>4.1.1</android.plugin.version>
    <android.sdk.path>C:\Users\00940831503\AppData\Local\Android\Sdk</android.sdk.path>
    <maven.compiler.source>1.7</maven.compiler.source>
    <maven.compiler.target>1.7</maven.compiler.target>
  </properties>

  <dependencies>
    <dependency>
      <groupId>com.google.android</groupId>
      <artifactId>android</artifactId>
      <version>${platform.version}</version>
      <scope>provided</scope>
    </dependency>
  </dependencies>
  <build>
    <finalName>${project.artifactId}</finalName>
    <pluginManagement>
      <plugins>
        <plugin>
          <!--<groupId>com.jayway.maven.plugins.android.generation2</groupId>-->
          <groupId>com.simpligility.maven.plugins</groupId>
          <artifactId>android-maven-plugin</artifactId>
          <version>${android.plugin.version}</version>
          <extensions>true</extensions>
        </plugin>
      </plugins>
    </pluginManagement>
    <plugins>
      <plugin>
        <groupId>com.simpligility.maven.plugins</groupId>
        <artifactId>android-maven-plugin</artifactId>
          <configuration>
            <sdk>
              <platform>29</platform>
            </sdk>
          </configuration>
       </plugin>
      <!--<plugin>
        <groupId>com.jayway.maven.plugins.android.generation2</groupId>
        <artifactId>android-maven-plugin</artifactId>
        <configuration>
          <sdk>
            <platform>29</platform>
          </sdk>
        </configuration>
      </plugin>-->
    </plugins>
  </build>
</project>

Jaka jest prawidłowa struktura projektu, aby skompilować projekt bez błędów? Czy istnieje archetyp mavena, który generuje już projekt o poprawnej strukturze?

2
Kleber Mota 20 grudzień 2019, 00:09

1 odpowiedź

Wtyczka Android Maven oczekuje AndroidManifest.xml w src/main, a nie w katalogu głównym.

Opcja 1: Przenieś AndroidManifest.xml do lokalizacji, w której oczekuje tego wtyczka, chociaż może to mieć skutki uboczne w używanym IDE (o ile wiem, Eclipse wydaje się być w porządku z tym).

Opcja 2: Powiedz wtyczce, gdzie szukać pliku, dodając następujące elementy do POM w projects/build/plugins/plugin/configuration:

<androidManifestFile>
  ${project.basedir}/AndroidManifest.xml
</androidManifestFile>

To samo dotyczy zasobów, jeśli Twój projekt ma je gdziekolwiek poza src/main/res (stare projekty pierwotnie zbudowane dla łańcucha narzędzi Eclipse/ant mają je pod res). Właściwość dla nich to resourceDirectory.

0
user149408 15 czerwiec 2021, 19:58