Mam skrypt w Pythonie, który uruchamiam za pomocą skryptu wsadowego, na koniec wysyłam wiadomość e-mail zawierającą plik dziennika i chcę warunkować wysyłanie wiadomości e-mail. jeśli skrypt Pythona jest w porządku, wyślij wiadomość e-mail mówiąc: OK Jeśli skrypt Pythona nie powiódł się, wyślij plik dziennika.

0
Mar 16 grudzień 2019, 16:32
3
Dlaczego nie zrobisz tego wszystkiego za pomocą PowerShell? Z pewnością dlatego, że metoda, której używasz, aby uzyskać datę i godzinę w pliku wsadowym, zależy od komputera/użytkownika/lokalizacji.
 – 
Compo
16 grudzień 2019, 17:47

1 odpowiedź

Nie jestem dobrze zorientowany w cmd, ale teoretycznie powinieneś sprawdzić kod stanu swojego skryptu Pythona, jeśli jest inny niż 0, nie powiodło się

Jak uzyskać kod zakończenia aplikacji z wiersza poleceń systemu Windows?

2
Ron Serruya 16 grudzień 2019, 16:39
Dziękuję , a co z mailem ? Jak mogę skorzystać z warunku?
 – 
Mar
16 grudzień 2019, 16:58