Próbuję dodać nagłówki do konkretnego żądania za pomocą Choppera w flutter. Wiem o przechwytywaczach i używałem ich, ale mam przypadek, w którym chcę dodać nagłówek do określonego żądania. Pomóż mi, jak mogę dodać nagłówek. Wypróbowałem następujący kod, ponadto nie znalazłem niczego pod tym linkiem Choppera https ://pub.dev/packages/chopper/versions/1.0.0

@Get(path: "/mobile/top", headers: {"UID": "{uid}"})
Future<Response> getTopUsers(@Header() String uid);

Będę bardzo wdzięczny za pokierowanie w tej sprawie.

0
Ehsan Bhatti 17 grudzień 2019, 17:29

1 odpowiedź

Są 2 sposoby na przekazanie nagłówków za pomocą choppera. Wszystko zależy od tego, czy nagłówki są częścią metody konstruktora, czy są nagłówkami parametrów.

// Headers (e.g. for Authentication) can be added in the HTTP method constructor
// or also as parameters of the Dart method itself.
@Get(path: "/mobile/top", 
     headers: {'Constant-Header-Name': 'Header-Value'}
// Parameter headers are suitable for ones which values need to change
Future<Response> getTopUsers([
     @Header('Changeable-Header-Name') String uid,
)];
0
Paul Trinko 1 marzec 2020, 01:22