Używam układu karty z dwoma fragmentami, które mają widok Recycler, a także dodałem widok wyszukiwania w układzie karty, ale tutaj mam problem, chcę, aby widok wyszukiwania działał na obu fragmentach, które dodałem jako kartę, ale widok wyszukiwania jest w innym działaniu (Pasek narzędzi) i oba fragmenty są różne

Aktywność z zakładkami (aktywność LanguageChooser)

 package com.piyushjaiswal.lyricswala;
  import androidx.annotation.NonNull;
  import androidx.annotation.Nullable;
  import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
  import androidx.appcompat.widget.SearchView;
  import androidx.appcompat.widget.Toolbar;
  import androidx.fragment.app.Fragment;
  import androidx.fragment.app.FragmentManager;
  import androidx.fragment.app.FragmentPagerAdapter;
  import androidx.viewpager.widget.ViewPager;

  import android.content.Intent;
  import android.os.Bundle;
  import android.view.Menu;
  import android.view.MenuItem;

  import com.google.android.material.tabs.TabLayout;

  public class LanguageChooser extends AppCompatActivity {
  @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
      super.onCreate(savedInstanceState);
      setContentView(R.layout.activity_language_chooser);
      Toolbar toolbar = findViewById(R.id.toolbar);
      setSupportActionBar(toolbar);
      SectionPagerAdapter pagerAdapter = new SectionPagerAdapter(getSupportFragmentManager(),FragmentPagerAdapter.BEHAVIOR_RESUME_ONLY_CURRENT_FRAGMENT);
      ViewPager pager = findViewById(R.id.pager);
      pager.setAdapter(pagerAdapter);
      TabLayout tabLayout = findViewById(R.id.tabs);
      tabLayout.setupWithViewPager(pager);

    }
    private class SectionPagerAdapter extends FragmentPagerAdapter {

      public SectionPagerAdapter(@NonNull FragmentManager fm, int behaviour) {
        super(fm,behaviour);
      }

      @NonNull
      @Override
      public Fragment getItem(int position) {
        switch (position){
          case 0:
            return new Hindi();
          case 1:
            return new Punjabi();

        }
        return null;
      }

      @Override
      public int getCount() {
        return 2;
      }

      @Nullable
      @Override
      public CharSequence getPageTitle(int position) {
        switch (position)
        {
          case 0: return getResources().getText(R.string.Hindi);
          case 1:return getResources().getText(R.string.Punjabi);
         }
        return null;
      }
    }
    @Override
    public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu)
    {
      getMenuInflater().inflate(R.menu.toolbar,menu);

      return super.onCreateOptionsMenu(menu);
    }
    @Override
    public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item)
    {
      switch(item.getItemId())
      {
         default:
          return super.onOptionsItemSelected(item);
      }
    }

    @Override
    public void onBackPressed() {
      System.exit(1);
    }
  }

KOD XML LanguageChooserActivity

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:orientation="vertical"
  tools:context=".LanguageChooser">
  <androidx.appcompat.widget.Toolbar
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="?attr/actionBarSize"
    android:id="@+id/toolbar"
    android:background="@color/colorAccent"
    android:theme="@style/ThemeOverlay.AppCompat.Dark.ActionBar"/>


  <com.google.android.material.appbar.AppBarLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:background="@color/colorAccent"
    app:elevation="0dp"
    android:theme="@style/ThemeOverlay.AppCompat.Dark.ActionBar">

    <com.google.android.material.tabs.TabLayout
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:id="@+id/tabs"/>
  </com.google.android.material.appbar.AppBarLayout>  <androidx.viewpager.widget.ViewPager
    android:layout_width="match_parent"
    android:id="@+id/pager"
    android:layout_height="match_parent" /></LinearLayout>

Mój pasek narzędzi z widokiem wyszukiwania

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<menu xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto">

  <item
    android:id="@+id/action_Search"
    android:title="@string/search"
    android:icon="@android:drawable/ic_menu_search"
    app:showAsAction="ifRoom|collapseActionView"
    app:actionViewClass="android.widget.SearchView"
    /></menu>

Kod XML pierwszej tabulatora (fragmentu) o nazwie hindi

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:orientation="vertical"

  tools:context=".Hindi">
<ProgressBar
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:id="@+id/progressbar"
  android:visibility="visible"/>  <androidx.recyclerview.widget.RecyclerView
    android:id="@+id/recyclerView"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    />

</LinearLayout>

Kod Java Tab (fragment) o nazwie hindi

package com.piyushjaiswal.lyricswala;


import android.os.Bundle;

import androidx.annotation.NonNull;
import androidx.annotation.Nullable;
import androidx.fragment.app.Fragment;
import androidx.recyclerview.widget.LinearLayoutManager;
import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView;

import android.provider.ContactsContract;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.LinearLayout;
import android.app.SearchManager;
import android.widget.ProgressBar;
import androidx.appcompat.widget.SearchView;
import android.widget.Toast;

import com.google.firebase.database.DataSnapshot;
import com.google.firebase.database.DatabaseError;
import com.google.firebase.database.DatabaseReference;
import com.google.firebase.database.FirebaseDatabase;
import com.google.firebase.database.ValueEventListener;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;


/**
 * A simple {@link Fragment} subclass.
 */
public class Hindi extends Fragment {

View v;
private RecyclerView myRecyclerview;
private List<Contact> listContact = new ArrayList<>();
  private FirebaseDatabase database = FirebaseDatabase.getInstance();
  private DatabaseReference myRef = database.getReference();
  private RecyclerViewAdapter recyclerViewAdapter;
  private ProgressBar progressBar;


public Hindi() {
    // Required empty public constructor
  }

  @Nullable
  @Override
  public View onCreateView(@NonNull LayoutInflater inflater, @Nullable ViewGroup container, @Nullable Bundle savedInstanceState) {
    v = inflater.inflate(R.layout.fragment_hindi,container,false);
    progressBar= v.findViewById(R.id.progressbar);
    progressBar.setVisibility(View.VISIBLE);
    myRecyclerview = v.findViewById(R.id.recyclerView);
    myRecyclerview.setHasFixedSize(true);
    myRecyclerview.setItemViewCacheSize(10);

    recyclerViewAdapter = new RecyclerViewAdapter(getContext(),listContact);
    LinearLayoutManager layoutManager = new LinearLayoutManager(getActivity());
    myRecyclerview.setLayoutManager(layoutManager);


    myRecyclerview.setAdapter(recyclerViewAdapter);

    return v;
  }


  @Override
  public void onCreate(@Nullable Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);


    myRef.child("Hindi").addListenerForSingleValueEvent(new ValueEventListener() {
      @Override
      public void onDataChange(@NonNull DataSnapshot dataSnapshot) {
        for(DataSnapshot dataSnapshot1:dataSnapshot.getChildren()){
          listContact.add(dataSnapshot1.getValue(Contact.class));

        }
        recyclerViewAdapter.notifyDataSetChanged();

        progressBar.setVisibility(View.GONE);

      }

      @Override
      public void onCancelled(@NonNull DatabaseError databaseError) {


Toast.makeText(getActivity(),databaseError.getMessage(),Toast.LENGTH_LONG).show();
      }
    });
  }
}

Adapter widoku do recyklingu

package com.piyushjaiswal.lyricswala;
import android.content.Context;
import android.content.Intent;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.ImageView;
import android.widget.TextView;
import androidx.annotation.NonNull;
import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView;
import com.bumptech.glide.Glide;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
public class RecyclerViewAdapter extends RecyclerView.Adapter<RecyclerViewAdapter.MyViewHolder> {

  private Context mContext;
  private List<Contact> mData;
  private List<Contact> mDataFull;


  public RecyclerViewAdapter(Context mContext, List<Contact> mData) {
    this.mContext = mContext;
    this.mData = mData;
    mDataFull = new ArrayList<>(mData);
  }

  @NonNull
  @Override
  public MyViewHolder onCreateViewHolder(@NonNull ViewGroup parent, int viewType) {
    View v;
    v = LayoutInflater.from(mContext).inflate(R.layout.item_songs,parent,false);
    MyViewHolder vHolder= new MyViewHolder(v);
    return vHolder;


  }

  @Override
  public void onBindViewHolder(@NonNull MyViewHolder holder, int position) {

    holder.setData(mData.get(position).getName(),mData.get(position).getPhone(),mData.get(position).getUrl(),mData.get(position).getLyrics());

  }

  @Override
  public int getItemCount() {
    return mData.size();
  }
  static class MyViewHolder extends RecyclerView.ViewHolder
{
 private TextView tv_name;
 private TextView tv_phone;
 private ImageView imageView;
  MyViewHolder(@NonNull View itemView) {
    super(itemView);

    tv_name = (TextView) itemView.findViewById(R.id.name_contact);
    tv_phone = (TextView) itemView.findViewById(R.id.phone_contact);
    imageView = (ImageView) itemView.findViewById(R.id.img_contact);
  }
  private void setData(final String name, final String phone, String url, final String Lyrics){
    Glide.with(itemView.getContext()).load(url).into(imageView);
    this.tv_phone.setText(phone);
    this.tv_name.setText(name);
    itemView.setOnClickListener(new View.OnClickListener(){
      @Override
      public void onClick(View v) {
       Intent intent = new Intent(itemView.getContext(),LyricsActivit.class);
       intent.putExtra("Lyrics",Lyrics);
       intent.putExtra("albumname",phone);
       intent.putExtra("songname",name);
       itemView.getContext().startActivity(intent);
      }
    });

  }

}

}

Zrzut ekranu mojej aktywnościWyjście aplikacji Chcę, aby powyższy widok wyszukiwania paska narzędzi działał na kartach (fragment) Mam nadzieję, że wyjaśnię mój problem

0
Piyush Jaiswal 16 grudzień 2019, 19:17
Może udostępnienie kodu może być pomocne
 – 
Bruno
16 grudzień 2019, 19:44

1 odpowiedź

Utwórz razem widok pagera i układ kart. zostanie rozwiązany.Tutaj jest przykładem.

0
mostafa tayebi 16 grudzień 2019, 20:02