Pracuję nad projektem Raspberry Pi w Pythonie i za każdym razem, gdy importuję pakiet, pojawia się ten sam błąd ModuleNotFoundError: No module named ''. na przykład próbuję dodać pakiet ambient_api

Postępowałem zgodnie z instrukcjami ich konfiguracji:

pip install ambient_api

Dodano import u góry mojego pliku:

from ambient_api.ambientapi import AmbientAPI
api = AmbientAPI()

Ale otrzymuję błąd:

ModuleNotFoundError: No module named 'ambient_api'

Dzieje się tak ze wszystkimi importami, które próbuję dodać, i nie mogę dowiedzieć się, czego mi brakuje.

Kiedy szukałem w Google, znalazłem __init__.py może być rozwiązaniem, ale nie wiem, jak to działa?

Edytować:

here is what was output when I installed:
Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
Requirement already satisfied: ambient_api in /home/pi/.local/lib/python2.7/site-packages (1.5.2)
Requirement already satisfied: requests in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from ambient_api) (2.21.0)
Requirement already satisfied: urllib3 in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from ambient_api) (1.24.1)

Wersja w moim terminalu: pi @ raspberrypi: ~ / Raspberry-Pi-Greenhouse $ python --version Python 2.7.16

Ale wygląda na to, że wersja w powłoce w ide po uruchomieniu programu mówi: Python 3.7.3 (/ usr / bin / python3)

2
Kris 20 grudzień 2019, 04:10
3
Z jaką wersją Pythona instalujesz pakiet? Pracujesz z tym samym pythonem, na którym wykonujesz skrypty?
 – 
JaFizz
20 grudzień 2019, 04:13
Jaka jest nazwa pliku dla twojego skryptu?
 – 
OneCricketeer
20 grudzień 2019, 04:13
Używam Pythona 2.7.16
 – 
Kris
20 grudzień 2019, 04:18
2
Czy ta odpowiedź, którą kiedyś napisałem, rozwiązuje Twoje pytanie?
 – 
JaFizz
20 grudzień 2019, 04:35
1
Uwaga: Python2 to koniec życia. Użyj Python3, aby zainstalować i uruchomić swój kod
 – 
OneCricketeer
20 grudzień 2019, 04:57

1 odpowiedź

Jak wyjaśnił @JaFizz w Pytorch jest zainstalowany, ale nie działa ubuntu 18.04 rozwiązany przez podanie aliasu i poprawną instalację w żądanej wersji Pythona (na tym samym komputerze były zainstalowane dwa pythony)

Najpierw trzeba było określić lokalizację pythona, przykład:

alias python=/usr/local/bin/python3.6

Następnie zainstaluj:

python pip install <package name>
0
pedro_bb7 20 grudzień 2019, 05:18