Chcę zaimplementować pliki cookie na wejściu, aby działało, muszę użyć data-type = "date". Problem polega na tym, że używam jquery do projektowania przycisku przełączania i używam data-role = "flipswitch". Czy istnieje sposób, w jaki mogę mieć dwa typy lub role, aby móc pobierać pliki cookie i nadal używać biblioteki Jquery do uzyskiwania stylu?

'<form> \
             <label for="togggle_test"></label>\
             <span class="off">testOne</span>\
            <input id="togggle_test" <?php echo (isset($_COOKIE['userChoice']) && !empty($_COOKIE['userChoice'] ) && ($_COOKIE['userChoice'])== "TEST") ? "checked" : "";?> onchange="performToggleAction(this)" data-type="date" type="checkbox"></input>\
          <span class="on"> testTwo </span>\
        </form>';
0
ktrea 16 grudzień 2019, 15:29

1 odpowiedź

Pierwszą rolę, której potrzebujesz, ustaw ją i po jej użyciu zmień rolę za pomocą JavaScript lub jQuery i użyj drugiej roli.

-1
Jason Aller 16 grudzień 2019, 20:15
Nie ma innego sposobu na zrobienie tego?
 – 
ktrea
16 grudzień 2019, 16:42
Dlaczego nie użyć obu ról،Musi działać z obiema rolami،Używam już dwóch ról i nie ma problemu
 – 
Javad Karimi
16 grudzień 2019, 19:39